Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

Zapraszamy na dni adaptacyjne na dla studentów pierwszego roku ISIM-u.

Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (zwane w skrócie ISIM) to studia I-stopnia, stacjonarne, 3-letnie licencjackie. ISIM jest kierunkiem interdyscyplinarnym, umożliwiającym jednoczesne zgłębienie dwóch dziedzin wiedzy. Program tego kierunku zakłada samodzielne dostosowanie toku studiów do indywidualnych potrzeb i zainteresowań - każdy ze studentów będzie posiadał tutora, który pomoże mu w wyborze zajęć i będzie wspierał jego rozwój naukowy na uczelni. Wykłady uzupełnione będą bogatą ofertą ćwiczeń, laboratoriów i projektów. Absolwenci będą specjalistami dysponującymi szeroką wiedzą z zakresu nowoczesnej informatyki, będą posiadać umiejętności stosowania narzędzi informatycznych, a przede wszystkim będą dysponować solidnym fundamentem matematycznym.

Instytut Matematyczny
math.uni.wroc.pl (fot. Romuald Sołdek)

Jest to kierunek dla elitarnej grupy co najwyżej dwudziestu wybitnych studentów (dolny limit to 10 studentów). Laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej, Informatycznej i Fizycznej są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego. Pozostałe wolne miejsca zostaną wypełnione zgodnie z postępowaniem kwalifikacyjnym, które jest wspólne na całym Wydziale Matematyki i Informatyki.

Warto dodać, że zarówno informatyka jak i matematyka na UWr zostały wyróżnione tytułem „Najlepszy kierunek studiów" przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oprócz prestiżowego wyróżnienia oba kierunki otrzymały pokaźną dotację finansową, której część przeznaczona zostanie na dalsze podnoszenie jakości kształcenia na nowym kierunku. Na ISIM-ie powstaną nowe zajęcia, a na wspólnych obowiązkowych wykładach z innymi kierunkami studenci ISIM-u będą mieli swoją grupę ćwiczeniową i laboratorium. W trakcie studiów planowane są też różne projekty matematyczno-informatyczne, które będą powstawały we współpracy z różnymi firmami.

Absolwent indywidualnych studiów informatyczno-matematycznych znajdzie pracę w różnorakich instytucjach finansowo-informatycznych, w branży przemysłowej, np. jako analityk w departamencie zarządzania ryzykiem, programista, kierownik działu sekcji informatycznej, w takich firmach jak Google, Microsoft, YouTube, Bank Zachodni WBK, Credit Suisse itd. Absolwenci ISIM-u będą mogli także kontynuować naukę zarówno na kierunku Matematyka jak i Informatyka na UWr.

Instytut Matematyczny
ii.uni.wroc.pl (fot. Romuald Sołdek)

Tutorzy

Matematyka:

  • prof. Ryszard Szwarc
  • dr Piotr Borodulin - Nadzieja
  • dr hab. Małgorzata Bogdan

Informatyka:

  • prof. Jerzy Marcinkowski
  • dr hab. Marcin Bieńkowski
  • prof. Krzysztof Loryś

Prodziekan ds. dydaktyki informatyki i ISIM-u: dr. hab. Jarosław Byrka

W razie dalszych pytań prosimy kontaktować się z opiekunem kierunku

prof. Dariusz Buraczewski

email dbura@math.uni.wroc.pl

Ważne informacje:

Zasady Rekrutacji Drzwi Otwarte

Program Studiów Egzaminy końcowe Wywiad w Gazecie Wyborczej

Polski