Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne (ISIM) to 3-letnie studia licencjackie prowadzone wspólnie przez Instytut Informatyki oraz Instytut Matematyczny. ISIM jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, umożliwiającym jednoczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności z informatyki i matematyki. Program zakłada samodzielne stworzenie ścieżki kształcenia odpowiadającej możliwościom poznawczym i zainteresowaniom studenta. Każdy student objęty jest zindywidualizowaną opieką tutorską mającą na celu wspieranie rozwoju naukowego, w tym pomoc w projektowaniu ścieżki edukacyjnej. Absolwenci tego kierunku będą specjalistami dysponującymi pogłębioną wiedzą i rozbudowanymi umiejętnościami z zakresu informatyki i matematyki, w tym umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Jest to kierunek dla elitarnej grupy co najwyżej dwudziestu pięciu wybitnych studentów. Od października 2017 roku obowiązuje nowy program studiów, który zmniejsza liczbę przedmiotów obowiązkowych do zaliczenia i zwiększa elastyczność w wyborze zajęć. Laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej, Informatycznej Fizycznej oraz laureaci Olimpiady Lingwistyki Matematycznej są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego. Pozostałe wolne miejsca zostaną wypełnione zgodnie z postępowaniem kwalifikacyjnym.

Instytut Matematyczny
math.uni.wroc.pl (fot. Romuald Sołdek)

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki są prowadzone na najwyższym poziomie. Zarówno informatyka jak i matematyka zostały ocenione przez Polską Komisją Akredytacyjną jako wyróżniające. Ponadto oba kierunki zostały wyróżnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tytułem „Najlepszy kierunek studiów" .

W trakcie studiów studenci kierunku ISIM zobowiązani są do zaliczenia podstawowych przedmiotów matematycznych i informatycznych. Część z tych zajęć przeznaczona jest wyłącznie dla studentów ISIMu, w pozostałych utworzone są specjalne grupy. Program studiów zakłada dużą swobodę w zaliczaniu dowolnych przedmiotów znajdujących się w ofercie obu instytutów. Umożliwia to każdemu studentowi, przy pomocy tutora, stworzenie indywidualnej ścieżki studiów.

Studenci kierunku ISIM już na pierwszym roku mogą otrzymać stypendia: naukowe Rektora, Młody Badacz oraz z wrocławskiego Studenckiego Funduszu Stypendialnego (nawet ok. 3000 zł miesięcznie).

Absolwenci Indywidualnych Studiów Informatyczno-Matematycznych będą mieli możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunkach matematyka i informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr oraz na innych czołowych uczelniach krajowych i zagranicznych. Absolwenci znajdą pracę w firmach IT, FinTech, instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, doradczych, leasingowych, centrach badawczych. Przykładowe firmy: Google, Microsoft, YouTube, Santander Bank Polska, Credit Suisse.

Zachęcamy do zapoznania się również ze stronami dla kandydatów na informatykę oraz matematykę.

Instytut Matematyczny
ii.uni.wroc.pl (fot. Romuald Sołdek)

Tutorzy

Matematyka:

  • dr hab. Jan Dymara
  • dr hab. Marcin Preisner

Informatyka:

  • prof. Krzysztof Loryś
  • dr hab. Dariusz Biernacki (dla studentów na 2 i 3 roku)

Prodziekan ds. dydaktyki informatyki i ISIM-u: dr Małgorzata Biernacka

W razie dalszych pytań prosimy kontaktować się z opiekunem kierunku

dr hab. Marcin Preisner

email marcin.preisner@uwr.edu.pl

Ważne informacje:

Program studiów obowiązujący od października 2019

Komentarz do programu studiów

Informator dla studentów pierwszego roku

Program studiów obowiązujący od października 2017

Zasady Rekrutacji Drzwi Otwarte Wywiad w Gazecie Wyborczej

Program Studiów od 2013/14 Program Studiów od 2015/16 Egzaminy końcowe