Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

Wykład im. Władysława Orlicza wygłosi prof. Bożejko

poniedziałek, Listopad 9, 2015
Orlicz

XXIII Wykład im. Władysława Orlicza zatytułowany "Każda symetryczna miara probabilistyczna na prostej jest uogólnionym rozkładem Gaussa", wygłosi prof. dr hab. Marek Bożejko z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład odbędzie się 4 grudnia 2015 roku o godz. 12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Najlepsze prace magisterskie z zastosowań matematyki

wtorek, Listopad 24, 2015
PTM
Laureatami XLIX Konkursu Polskiego Towarzystwa Matematycznego Oddziału Wrocławskiego na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki w kategorii zastosowania matematyki w 2015 roku zostali studenci Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego:
  • Grzegorz Łoś (II nagroda), Zastosowanie błądzenia przypadkowego do testowania generatorów liczb pseudolosowych, opiekun naukowy: dr Paweł Lorek;
  • Tomasz Dąbrowski (III nagroda), Wykorzystanie metod symulacji Monte Carlo łańcuchów Markowa do implementacji bayesowskich modeli wyznaczania rezerw szkodowych w ubezpieczeniach, opiekun naukowy: prof. dr hab. Ryszard Szekli.
Ponadto wyróżnienie w konkursie zdobyły

Wystawa „STRUKTURA CZASU” w Galerii „Łącznik”

wtorek, Listopad 24, 2015
STRUKTURA CZASU

26. listopada o godz. 18. w galerii ŁĄCZNIK nastąpi otwarcie wystawy Justyny Baśnik-Andrzejewskiej i Pawła Baśnika pt. „STRUKTURA CZASU”.

Autorzy studiują w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w Pracowni Malarstwa i Rysunku (207) prowadzonej przez prof. Wojciecha Lupę, ad. dr. hab. Łukasza Huculaka i as. Jarosława Grulkowskiego.

Rozstrzygnięto konkursy na projekty naukowe NCN

czwartek, Listopad 19, 2015
NCN logo
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy na prowadzenie badań naukowych ogłoszone w marcu 2015 r. Wśród laureatów znajdują się pracownicy i doktoranci Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W konkursach Opus i Preludium granty otrzymali

Nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

czwartek, Listopad 19, 2015
Święto Uniwersytetu Wrocławskiego
Z okazji Święta Uniwersytetu Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał pracownikom Wydziału Matematyki i Informatyki nagrody za osiągnięcia organizacyjne, dydaktyczne i naukowe w 2014 roku:
  • nagrody naukowe otrzymali: dr hab. Artur Jeż, prof. Tomasz Jurdziński, dr Damian Osajda, prof. Grzegorz Plebanek, prof. Ryszard Szwarc, dr Anna Wysoczańska-Kula;
  • nagrodę dydaktyczną otrzymał mgr Tomasz Wierzbicki;
  • nagrody organizacyjne otrzymali: prof. Dariusz Buraczewski, dr Przemysława Kanarek, dr Przemysław Klusik, dr Jan Kraszewski, prof. Krzysztof Loryś.

Strony