Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

Nagroda NCN dla Piotra Śniadego

czwartek, Październik 8, 2015
Sniady

Prof. Piotr Śniady został Laureatem Nagrody NCN 2015 w kategorii Nauki Ścisłe i Techniczne, za osiągnięcie naukowe, na które składają się: liczne znaczące wyniki w teorii reprezentacji i probabilistyce nieprzemiennej oraz zbadanie struktur probabilistycznych w asymptotycznej teorii reprezentacji grup permutacji i ich zastosowanie w teorii algorytmów kwantowych. Piotr Śniady przez wiele lat był związany z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Na naszym Wydziale ukończył studia magisterskie, doktoranckie, a w 2013 roku uzyskał tytuł Profesora. Na Uniwersytecie Wrocławskim pracował do września 2014 roku. Aktualnie jest pracownikiem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskiej Akademii Nauk.

Terence Tao dowodzi hipotezy Erdősa o rozbieżności

wtorek, Wrzesień 29, 2015
Erdos Tao

Kolejny legendarny problem matematyczny rozwiązany! Terence Tao opublikował właśnie dowód hipotezy Erdősa o rozbieżności (Erdős discrepancy conjecture), którą Paul Erdős postawił 80 lat temu. Hipoteza mówi, że dla dowolnego ciągu złożonego z liczb 1 i -1 istnieje postęp arytmetyczny taki, że sumy kolejnych wyrazów tego ciągu o indeksach z postępu będą przyjmowały dowolnie duże wartości (co do wartości bezwzględnej). Terence Tao jest jednym z najbardziej znanych matematyków. Był matematycznym "cudownym dzieckiem" (obok zdjęcie 10-letniego Terence'a z Paulem Erdősem), a w 2006 roku otrzymał Medal Fieldsa.

Stypendia MNiSW dla pracowników WMI UWr

środa, Wrzesień 23, 2015
Logo MNiSW

Dwóch pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego: dr hab. Marcin Bieńkowski z Zakładu Optymalizacji Kombinatorycznej Instytutu Informatyki oraz dr Mariusz Mirek z Zakładu Analizy Funkcjonalnej Instytutu Matematycznego otrzyma stypendia od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyznawane są one wybitnym młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i posiadają imponujący dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Wszyscy laureaci otrzymają stypendia na 3 lata w wysokości 5 390 zł miesięcznie. Lista wszystkich stypendystów z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

piątek, Wrzesień 25, 2015
Krasnal biblioteczny
Biblioteka Wydziałowa zaprasza studentów I roku na szkolenie biblioteczne. Na szkolenie należy zgłosić się z:
1. indeksem i kartą zobowiązań studenta
2. legitymacją studencką
3. dowodem osobistym
Szkolenie odbywa się codziennie od 5-10-2015 do 30-10-2015 o godz. 9:00 oraz o 14:00. Można wcześniej wypełnić i wysłać formularz zapisu online na stronie BU.

Zmarł prof. Czesław Ryll-Nardzewski

piątek, Wrzesień 18, 2015
Nekrolog
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł profesor Czesław Ryll-Nardzewski , wybitny matematyk, członek Polskiej Akademii Nauk, wieloletni pracownik Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1964-1966, jeden z twórców wrocławskiej szkoły matematycznej. Pogrzeb odbędzie się 26 września 2015 r. o 14:00 na Cmentarzu Grabiszyńskim.
Cześć Jego pamięci.

Strony