Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Stypendium doktoranckie w projekcie: „Wybrane zagadnienia kompresji gramatykowej.”

piątek, 21 Wrzesień, 2018
Stypendium jest przyznawane na 48 miesięcy (z możliwością skrócenia, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach), od października 2018. Wysokość stypendium wynosi 3000 zł miesięcznie. W momencie rozpoczęcia stypendium student musi być doktorantem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu:
  1. Podania oceniane są zgodnie z Regulaminem.
  2. Komisja zastrzega prawo do odrzucenia podań od kandydatów, których kwalifikacje zostaną ocenione jako zbyt niskie.
  3. Dla nieodrzuconych podań stworzona zostanie lista rankingowa, wg punktacji zawartej w Regulaminie.
  4. Stypendium zostanie przyznane kandydatowi, którego podanie zostanie ocenione najwyżej wg skali zawartej w Regulaminie.
  5. W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata z podpisania umowy,

Seminarium Wydziałowe

czwartek, 20 Wrzesień, 2018
Dziekan Wydziału serdecznie zaprasza pracowników oraz studentów na seminarium wydziałowe, które odbędzie się w czwartek 27 września o godz. 12.15 (wyjątkowo w sali WS w Instytucie Matematycznym). Prelegentem będzie prof. Roger Cooke (TU Delft), który wygłosi wykład pt. "The Confidence Trap: dysfunctional dialogues about climate". Przed seminarium, o godz. 11.45, Dziekan zaprasza na kawę i ciastka.

O godzinie 13.15 odbędzie się kolejny odczyt prof. Rogera Cooke'a pt. "Abstract Vine Regression applied to the effects of breastfeeding duration on IQ"

Streszczenia:

Seminarium Wydziałowe

czwartek, 6 Wrzesień, 2018
Dziekan Wydziału serdecznie zaprasza pracowników oraz studentów na seminarium wydziałowe, które odbędzie się w czwartek 13 września o godz. 12.30 (Instytut Informatyki, sala 119). Prelegentem będzie prof. Magnus M. Halldorsson z Uniwersytetu w Reykjaviku, który wygłosi wykład pt. "The algorithmic study of wireless networking". Przed seminarium, o godz. 12.00, Dziekan zaprasza na kawę i ciastka.

Streszczenie: Wireless communication has had tremendous impact on our lives and promises to feature prominently in future technologies, such as the Internet-of-Things.
We are interested here in addressing fundamental wireless networking

Konkurs na projekty badawcze dla młodych naukowców

czwartek, 26 Lipiec, 2018
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ogłasza konkurs na projekty badawcze dla doktorantów oraz młodych pracowników naukowych (do 35 lat). Wnioski należy składać do 16 września 2018r. w sekretariatach obu instytutów. Dokumenty w załączeniu:

Konferencja QUALICO 2018 na naszym Wydziale

poniedziałek, 2 Lipiec, 2018
logotyp organizacji International Quantitative Linguistics Association
W najbliższy czwartek rozpocznie się w Instytucie Informatyki konferencja lingwistyki matematycznej QUALICO organizowana przez nasz Wydział, Wydział Filologiczny UWr. oraz International Quantitative Linguistics Association. Konferencję poprzedzą warsztaty i konkurs lingwistyki matematycznej.

Strony