Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Uchwała Rady Wydziału w sprawie strajku pracowników oświaty

PDF icon uchwala-oswiata.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 12 grudnia 2017 r.

PDF icon Uchwała NR 47-2017 z dnia 12-12 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora J.Rosiński.pdf
PDF icon Uchwała NR 48-2017 z dnia 12-12 w sprawie przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 21 listopada 2017 r.

PDF icon Uchwała NR 43-2017 z dnia 21-11 w sprawie nadania dr. Piotrowi Borodulinowi-Nadziei stopnia doktora habilitowanego.pdf
PDF icon Uchwała NR 44-2017 z dnia 21-11 w sprawie zmian nazw specjalności na studiach podyplomowych.pdf
PDF icon Uchwała NR 45-2017 z dnia 21-11 w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.pdf
PDF icon Uchwała NR 46-2017 z dnia 21-11 w sprawie wytycznych dotyczących prac dyplomowych studentów matematyki.pdf

Zarządzenia z dnia 21 listopada 2017 r.

PDF icon Zarządzenie NR 7 z dnia 21-11-2017 w sprawie przeprowadzania hospitacji na WMI.pdf
PDF icon Zarządzenie NR 8 z dnia 21-11-2017 w sprawie procedury przeprowadzania ewaluacji na WMI.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 26 września 2017 r.

PDF icon Uchwała NR 38-2017 z dnia 26-09 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr K.atarzynie PaluchPaluch.pdf
PDF icon Uchwała Nr 39-2017 z dnia 26-09 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Pawła Garncarka.pdf
PDF icon Uchwała Nr 40-2017 z dnia 26-09 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Garncarka.pdf
PDF icon Uchwała NR 41-2017 z dnia 26-09 w sprawie przyjmowania laureatów i finalistow Olimpiady Lingwistyki Mat.pdf
PDF icon Uchwała NR 42-2017 z dnia 26-09 w sprawie przedmiotów prowadzonych przez osoby nieposiadające stopnia lub tytułu naukowego-1.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 20 czerwca 2017 r.

PDF icon Uchwała NR 30-2017 z dnia 20-VI- w sprawie wszczęcia postepowania o nadanie tytułu profesora dr. Janowi Rosińskiemu.pdf
PDF icon Uchwała NR 31-2017 z dnia 20-VI w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. Janowi Rosińskiemu.pdf
PDF icon Uchwała NR 32-2017 z dnia 20-VI w sprawie nadania dr. Mariuszowi Mirkowi stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych, w dyscyplinia matematyka.pdf
PDF icon Uchwała NR 33-2017 z dnia 20-VI w sprawie wyróżnienia osiągnięcia habilitacyjnego Mariusza Mirka.pdf
PDF icon Uchwała NR 34-2017 z dnia 20-VI w sprawie nadania mgr. Jakubowi Kowalskiemu stopnia doktora nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka.pdf
PDF icon Uchwała NR 35-2017 z dnia 20-VI w sprawie likwidacji specjalizacji nauczycielskich na kierunku matematyka.pdf
PDF icon Uchwała NR 36-2017 z dnia 20-VI w sprawie prowadzenia zajęć przez osoby nie posuiadające stopnia naukowego lub tytułu.pdf
PDF icon Uchwała NR 37-2017 z dnia 20-VI w sprawie zmian w regulaminie praktyk na matematyce.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 23 maja 2017 r.

PDF icon Uchwała NR 20-2017 z dnia 23-V w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Wnuk-Lipińskiego.pdf
PDF icon Uchwała NR 21-2017 z dnia 23-V w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postepowaniu hab. dr. Piotra Wnuk-Lipińskiego.pdf
PDF icon Uchwała NR 22-2017 z dnia 23-V w sprawie przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr. Piotra Borodulina-Nadziei.pdf
PDF icon Uchwała NR 23-2017 z dnia 23-V w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnej dr. Piotra Borodulina-Nadziei.pdf
PDF icon Uchwała NR 24-2017 z dnia 23-V w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku Matematyka.pdf
PDF icon Uchwała NR 25-2017 z dnia 23-V w sprawie zmiana efektow ksztalcenia na kierunku Matematyka.pdf
PDF icon Uchwała NR 26 -2017 z dnia 23-V w sprawie kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich na studiach doktoranckich informatyki.2017.pdf
PDF icon Uchwała NR 27-2017 z dnia 23-V w sprawie kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.pdf
PDF icon Uchwała NR 28-2017 z dnia 23-V w sprawie zmian nazw specjalności na studiach podyplomowych.pdf
PDF icon Uchwała NR 29-2017 z dnia 23-V w sprawie dokumentowania przebiegu studiów.pdf

Uchwała Rady Wydziału z dnia 11 kwietnia 2017 r.

PDF icon Uchwała NR 19-2017 z dnia 11-IV w sprawie podziału dotacji podstawowej na UWr.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 14 marca 2017 r.

PDF icon Uchwała NR 12-2017 z dnia 14-III w sprawie zmiany członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu hab. dr Katarzyny Paluch.pdf
PDF icon Uchwała NR 13-2017 z dnia 14-III w sprawie stypendium ministra dla Błażeja Wróbla.pdf
PDF icon Uchwała NR 14-2017 z dnia 14-III w sprawie stypendium ministra dla Jana Otopa.pdf
PDF icon Uchwała NR 15-2017 z dnia 14-III w sprawie stypendium ministra dla Pawła Gawrychowskiego.pdf
PDF icon Uchwała NR 16-2017 z dnia 14-III w sprawie stypendium ministra dla Grzegorza Wyłupka.pdf
PDF icon Uchwała NR 17-2017 z dnia 14-III w sprawie zmian w rekrutacji na ISIM.pdf
PDF icon Uchwała NR 18-2017 w sprawie zmian w programie kształcenia na ISIM.pdf
PDF icon Uchwała NR 19-2017 z dnia 11-IV w sprawie podziału dotacji podstawowej na UWr.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 7 lutego 2017 r.

PDF icon Uchwała NR 8-2017 wz dnia 7-02 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Mariusza Mirka.pdf
PDF icon Uchwała NR 9-2017 z dnia 7-02 w sprawie wyznaczenia członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Mariusza Mirka.pdf
PDF icon Uchwała NR 10-2017 z dnia 7-02 w sprawie prowadzenia w Instytucie Matematycznym zajęć przez osoby nie posiadające stopnia lub tytułu naukowego.pdf
PDF icon Uchwała NR 11- 2017 z dnia 7-02 w sprawie prowadzenia w Instytucie Informatyki zajęć przez osoby nie posiuadające stopnia lub tytułu naukowego.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 17 stycznia 2017 r.

PDF icon Uchwała NR 1-2017 z dnia 17-01 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora I. Pratt-Hartmannowi.pdf
PDF icon Uchwała NR 2-2017 z dnia 17-01 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr Katarzyny Paluch.pdf
PDF icon Uchwała NR 3-2017 z dnia 17-01 w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Paluch.pdf
PDF icon Uchwała NR 4-2017 z dnia 17-01 w sprawie nadania stopnia doktora Patrykowi Filipiakowi.pdf
PDF icon Uchwała NR 5-2017 z dnia 17-01 w sprawie wyróznienia rozprawy doktorskiej Patryka Filipiaka.pdf
PDF icon Uchwała NR 6-2017 z dnia 17-01 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Piotra Polesiuka.pdf
PDF icon Uchwała NR 7-2017 z dnia 17-01 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorski ch mgr. Piotra Polesiuka.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 13 grudnia 2016 r.

PDF icon Uchwała Nr 52-2016 z dnia 13-12 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Kowalskiego.pdf
PDF icon Uchwała Nr 53-2016 z dnia 13-12 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Kowalskiego.pdf
PDF icon Uchwała Nr 54-2016 z dnia 13-12 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Kowalskiego.pdf
PDF icon Uchwała Nr 55-2016 z dnia 13-12 w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej.pdf
PDF icon Uchwała Nr 56-2016 z dnia 13-12 w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego.pdf
PDF icon Uchwała NR 57-2016 z dnia 13-12 w sprawie likwidacji studiów 5-letnich jednolitych magisterskich.pdf

Zarządzenie NR 8/2016

PDF icon Zarządzenie NR 8 z dnia 6-12 w sprawie powołania WKR.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 22 listopada 2016 r.

PDF icon Uchwała NR 50-2016 z dnia 22-11 w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Filipiaka.pdf
PDF icon Uchwała Nr 51- 2016 z dnia 22-11 w sprawie zmian w zasadach rekrutacji na studia w roku ak. 201718.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 25 października 2016 r.

PDF icon Uchwała NR 47-2016 z dnia 25-10 w sprawie nadania stopnia doktora Przemysławowi Gospodarczykowi.pdf
PDF icon Uchwała NR 48-2016 z dnia 25-10 w sprawie dopuszczenia do wszczęcie profesury dr. Janowi Rosińskiemu.pdf
PDF icon Uchwała NR 49-2016 z dnia 25-10 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej nauczycieli ak. na kadencję 2016-2020.pdf

Zarządzenia w 2016 roku

PDF icon Zarządzenie NR 1A-2016 z dnia 15-02 w sprawie powołania Komisji Prac Dyplomowych w IM.pdf
PDF icon Zarządzenie NR 1-2016 z dnia 29-02 w sprawie powołania WKR-studia doktoranckie.pdf
PDF icon Zarządzenie NR 2-2016 z dnia 8-04 w sprawie zmiany w składzie WKR na studia.pdf
PDF icon Zarządzenie NR 3-2016 z dnia 18.10 w sprawie powolania Wydziałowej Komisji Bibliotecznej na kadencję 2016-2020.pdf
PDF icon Zarządzenie NR 4-2016 z dnia 31-10 w sprawie wprowadzenia Systemu Weryfikacji Efektów Kształcenia.pdf
PDF icon Zarządzenie Nr 5-2016 z dnia 4-11 w sprawie zmiany w składzie komisji ds prac dyplomowych w IM.pdf
PDF icon Zarządzenie NR 6-2016 z dnia 7-11 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.pdf
PDF icon Zarządzenie NR 7-2016 z dnia 7-11 powolania Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 27 września 2016 r.

PDF icon Uchwała Nr 39-2016 z dnia 27-09 w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Grzegorzowi Stachowiakowi.pdf
PDF icon Uchwała NR 40-2016 z dnia 27-09 w sprawie nadania stopnia doktora Bartoszowi Rybickiemu.pdf
PDF icon Uchwała Nr 41-2016 z dnia 27-09 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja Pacuta.pdf
PDF icon Uchwała Nr 42-2016 z dnia 27-09 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Sornata.pdf
PDF icon Uchwała Nr 43-2016 z dnia 27-09 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Adama Kaczmarka .pdf
PDF icon Uchwała Nr 44-2016 z dnia 27-09 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Adriana Łańcuckiego.pdf
PDF icon Uchwała Nr 45-2016 z dnia 27-09 w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku matematyka.pdf
PDF icon Uchwała Nr 46 -2016 z dnia 27-09 w sprawie określenia warunków otrzymania zgody na powtórny wpis na semestr na studiach I stopnia, na kier. matematyka.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 24 maja 2016 r.

PDF icon Uchwała NR 29-2016 z dnia 24-05 w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podst. w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Gospodarczyka.pdf
PDF icon Uchwała Nr 30-2016 z dnia 24-05 w sprawie utworzenia w UWR Centrum Kształcenia na Odległość.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 21 czerwca 2016 r.

PDF icon Uchwała Nr 31-2016 z dnia 21-06 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Karpńskiego.pdf
PDF icon Uchwała Nr 32-2016 z dnia 21-06 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Różańskiego.pdf
PDF icon Uchwała Nr 33-2016 z dnia 21.06. w sprawie utworzenie w UWR Centrum Kształcenia na Odległość.pdf
PDF icon Uchwała Nr 34-2016 z dnia 21-06 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Patryka FilipiakaFilipiaka.pdf
PDF icon Uchwała Nr 35-2016 z dnia 21.06. w sprawie powolania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Filipiaka. egz.pdf
PDF icon Uchwała Nr 36-2016 z dnia 21-06 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktoraskim mgr. Patryka Filipiaka.pdf
PDF icon Uchwała Nr 37-2016 z dnia 21-06 w sprawie powołania Komisji do egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Filipiaka.pdf
PDF icon Uchwała Nr 38-2016 z dnia 21-06 w sprawie powołania Komisji do egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Filipiaka.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 19 kwietnia 2016 r.

PDF icon Uchwała NR 15 z dnia 19-04 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Dariuszowi Biernackiemu.pdf
PDF icon Uchwała NR 16 z dnia 19-04 w sprawie wyróznienia osiągnięcia naukowego Dariusza Biernackiego.pdf
PDF icon Uchwała NR 17 z dnia 19-04 w sprawie nadania stopnia doktora Tomaszowi Gogaczowi.pdf
PDF icon Uchwała NR 18 z dnia 19-04 w sprawie wyróznienia rozprawy doktorskiej Tomasza Gogacza.pdf
PDF icon Uchwała NR 19 z dnia 19-04 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Przemysława Gospodarczyka.pdf
PDF icon Uchwała Nr 20 z dnia 19-04 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej P. Gospodarczyka.pdf
PDF icon Uchwała Nr 21 z dnia 19-04 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim P.Gospodarczyka.pdf
PDF icon Uchwała Nr 22 z dnia 19-04 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Przemysława Gospodarczyka.pdf
PDF icon Uchwała Nr 23 z dnia 19-04 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z j. angielskiego w przewodzie doktorskim Przemysława Gospodarczyka.pdf
PDF icon Uchwała Nr 24 z dnia 19-04 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Bartosza Rybickiego.pdf
PDF icon Uchwała Nr 25 z dnia 19-04 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Bartosza Rybickiego.pdf
PDF icon Uchwała Nr 26 z dnia 19-04 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim Bartosza Rybickiego.pdf
PDF icon Uchwała NR 27 z dnia 19-04 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Bartosza Rybickiego.pdf
PDF icon Uchwała Nr 28 z dnia 19-04 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z j.angielskiego w przewodzie doktorskim Bartosza Rybickiego.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 15 marca 2016 r.

PDF icon Uchwała Nr 10 - 2016 z dnia 15-03 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Krzysztofowi Krupińskiemu.pdf
PDF icon Uchwała Nr 11 - 2016 z dnia 15-03 w sprawie przyznania dr. B. Wróblowi stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców.pdf
PDF icon Uchwała Nr 12 - 2016 z dnia 15-03 w sprawie przyznania dr. Ł. Jeżowi stypendium dla wybitnych młodych naukowców.pdf
PDF icon Uchwała Nr 13 - 2016 z dnia 15-03 w sprawie przyznania dr. J. Otopowi stypendium dla wybitnych młodych naukowców.pdf

Uchwała Rady Wydziału z dnia 9 lutego 2016 r.

PDF icon Uchwała NR 9 -2016 z dnia 9-02 w sprawie trybu powstawania prac dyplomowych na kierunkuISIM.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 19 stycznia 2016 r.

PDF icon Uchwała NR 1- 2016 z dnia 19 -01 w sprawie wyboru 2 przedstawicieli do Komitetu Matematyki PAN.pdf
PDF icon Uchwała NR 2- 2016 z dnia 19-01 w sprawie wszczęcia postepowania o nadanie tytułu profesora dr. Ianowi Pratt-Hartmannowi.pdf
PDF icon Uchwała NR 3-2016 z dnia 19-01 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. Ianowi Pratt-Hartmannowi.pdf
PDF icon Uchwała Nr 4- 2016 z dnia 19-01 o wystapieniu z wnioskiem o przyznanie dr. hab. Arturowi Jezowi Nagrody Prezesa RM.pdf
PDF icon Uchwała NR 5-2016 z dnia 19-01 w sprawie uchwalenia nowego programu studiów dla kierunku Matematyka.pdf
PDF icon Uchwała NR 6 -2016 z dnia 19-01 w sprawie utworzenia nowych specjalności na matematyce.pdf
PDF icon Uchwała NR 7 - 2016 z dnia 19-01 w sprawie utworzenia-przekształcenia specjalności matematyka aktuarialno-finansowa .pdf
PDF icon Uchwała NR 8 - 2016 z dnia 19-01 w sprawie zmiany efektow ksztalcenia na kierunku matematyka.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 8 grudnia 2015 r.

PDF icon Uchwała NR 49-2015 z dnia 8-12 w sprawieutworzenia Kolegium Miedzyobszarowych Studiow Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF icon Uchwała NR 50- 2015 z dnia 8-12 w sprawie nadania stopnia doktora nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka Marcinowi Kardasowi.pdf
PDF icon Uchwała Nr 51 - 2015 z dnia 8-12 w sprawie powołania komisji ds. prac dyplomowych na studiach matematycznych.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 17 listopada 2015 r.

PDF icon Uchwała NR 42 - 2015 z dnia 17-11 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Arturowi Jeżowi.pdf
PDF icon Uchwała NR 43 - 2015 z dnia 17-11 w sprawie wyróznienia osiągniecia habilitacyjnego Artura Jeża.pdf
PDF icon Uchwała NR 44 - 2015 z dnia 17-11 w sprawie nadania stopnia doktora Markowi Szykule.pdf
PDF icon Uchwała NR 45 - 2015 z dnia 17-11 w sprawie zmiany egzaminatora z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Tomasza Gogaca.pdf
PDF icon Uchwała Nr 46 - 2015 z dnia 17-11 w sprawie powoływania komisji ds. prac dyplomowych w Instytucie Informatyki.pdf
PDF icon Uchwała Nr 47 - 2015 z dnia 17-11 w sprawie zasad hospitacji w Instytucie Informatyki.pdf
PDF icon Uchwała Nr 48 - 2015 z dnia 17-11 w sprawie zasad hospitacji w Instytucie Matematycznym.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 20 października 2015 r.

PDF icon Uchwała NR 37-2015 z dnia 22-09 w sprawie zmiany w programie studiów informatyki.pdf
PDF icon Uchwała NR 38-2015 z dnia 2-10 w sprawie wszczęcia postepowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Krzysztofowi Krupinskiemu (1).pdf
PDF icon Uchwała NR 39-2015 z dnia 20-10 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Krzysztofowi Krupinskiemu (2).pdf
PDF icon Uchwała NR 40- 2015 z dnia 20-10 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Łukaszowi Stafiniakowi.pdf
PDF icon Uchwała NR 41-2015 z dnia 20-10 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Piotrowi Witkowskiemu.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 22 września 2015 r.

PDF icon Uchwała NR 28-2015 z dnia 22-09 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Tomasza Gogacza.pdf
PDF icon Uchwała NR 29-2015 z dnia 22-09 w sprawie wyznaczenia komisji ds. egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Tomasza Gogacza.pdf
PDF icon Uchwała NR 30-2015 z dnia 22-09 w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim Tomasza Gogacza.pdf
PDF icon Uchwała NR 31-2015 z dnia 22-09 w sprawie powołania komisji ds. egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Tomasza Gogacza.pdf
PDF icon Uchwała NR 32-2015 z dnia 22-09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z j. angielskiego w przewodzie doktorskim Tomasza Gogacza.pdf
PDF icon Uchwała NR 33-2015 z dnia 22-09 w sprawie wyrażenia zgody zgoda na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Dariusza Biernackiego.pdf
PDF icon Uchwała NR 34-2015 z dnia 22-09 w sprawie wyznaczenia 3 członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym Dariusza Biernackiego.pdf
PDF icon Uchwała NR 35-2015 z dnia 22-09 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku matematyka.pdf
PDF icon Uchwała NR 36-2015 z dnia 22-09 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku ISIM.pdf
PDF icon Uchwała NR 36-2015 załącznik do uchwały z dnia 22-09 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku ISIM.pdf .pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 21 kwietnia 2015 r.

PDF icon Uchwała NR 19-2015 z dnia 21-04 Strategia Wydziału.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 16 czerwca 2015 r.

PDF icon Uchwała NR 20-2015 z dnia 16-06 w sprawie nadania Światosławowi Galowi stopnia doktora habilitowanego.pdf
PDF icon Uchwała NR 21-2015 z dnia 16-06 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Stachowiaka.pdf
PDF icon Uchwała NR 22-2015 z dnia 16-06 w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Grzegorza Stachowiaka.pdf
PDF icon Uchwała Nr 23-2015 z dnia 16-06 w sprawie wyznaczenie recenzentów przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Kardasa.pdf
PDF icon Uchwała Nr 24-2015 z dnia 16-06 w sprawie powołania komisji ds. egzaminu z dyscypliny podstawowej mgr. inż. Marcina Kardasa.pdf
PDF icon Uchwała Nr 25-2015 z dnia 16-06 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Kardasa.pdf
PDF icon Uchwała Nr 26-2015 z dnia 16-06 w sprawie powołania komisji do egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie dotorskim mgr. inz. Marcina Kardasa.pdf
PDF icon Uchwała Nr 27-2015 z dnia 16-06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego mgr. inz. Marcina Kardasa.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 17 marca 2015 r.

PDF icon Uchwała NR 9-2015 z dnia 17-03 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego P. Gospodarczyka.pdf
PDF icon Uchwała NR 10-2015 z dnia 17.03 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium ministra dr. hab. M. Bieńkowskiemu.pdf
PDF icon Uchwała Nr 11-2015 z dnia 17-03 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium ministra J. Byrce.pdf
PDF icon Uchwała NR 12-2015 z dnia 17-03 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium ministra J.Otopowi.pdf
PDF icon Uchwała NR 13-2015 z dnia 17-03 w sprawie oceny parametrycznej jednostek naukowych.pdf
PDF icon Uchwała NR 14-2015 z dnia 17-03 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Ł. Stafiniaka.pdf
PDF icon Uchwała Nr 15-2015 z dnia 17-03 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej mgr. Ł. Stafiniaka.pdf
PDF icon Uchwała NR 16-2015 z dnia 17-03 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Ł. Stafiniaka.pdf
PDF icon Uchwała Nr 17-2015 z dnia 17-03 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej mgr. Ł. Stafiniaka.pdf
PDF icon Uchwała NR 18-2015 z dnia 17-03 w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego mgr. Ł. Stafiniaka.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 17 lutego 2015 r.

PDF icon Uchwała NR 1-2015 z dnia 17-02 w sprawie przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr. Ś. Gala. Ś.pdf
PDF icon Uchwała NR 2-2015 z dnia 17-02 w sprawie wyznaczenia członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Ś. Gala.pdf
PDF icon Uchwała NR 3-2015 z dnia 17-02 w sprawie przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr. A. Jeża.A.pdf
PDF icon Uchwała NR 4-2015 z dnia 17-02 w sprawie wyznaczenia członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. A. Jeża.pdf
PDF icon Uchwała NR 5-2015 z dnia 17-02 w sprawie nostryfikacji stopnia doktora F. Melendeza.pdf
PDF icon Uchwała Nr 6-2015 z dnia 17-02 w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. T. Terlikowskiemu.pdf
PDF icon Uchwała Nr 7-2015 z dnia 17-02 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. J. Gismatullinowi stypendium dla wybitnych młodych naukowców.pdf
PDF icon Uchwała Nr 8-2015 z dnia 17-02 w sprawie wystapienia z wnioskiem o przyznanie dr.M. Mirkowi stypendium dla wybitnych młodych naukowców.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 9 grudnia 2014 r.

PDF icon Uchwała Nr 32-2014 z dnia 9-12 - wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim - Szykuła.pdf
PDF icon Uchwała Nr 33-2014 z dnia 9-12 - powołanie komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej - Szykuła.pdf
PDF icon Uchwała Nr 34-2014 z dnia 9-12 - powolanie komisji doktorskiej - Szykuła.pdf
PDF icon Uchwała Nr 35-2014 z dnia 9-12 - powołanie komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej - Szykuła.pdf
PDF icon Uchwała Nr 36-2014 z dnia 9-12 - powołanie komisji egzaminacyjnej z angielskiego - Szykuła.pdf
PDF icon Uchwała Nr 37-2014 z dnia 9-12 - wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim - Witkowski.pdf
PDF icon Uchwała Nr 38-2014 z dnia 9-12 - powołanie komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej - Witkowski.pdf
PDF icon Uchwała Nr 39-2014 z dnia 9-12 - powołanie komisji doktorskiej - Witkowski.pdf
PDF icon Uchwała Nr 40-2014 z dnia 9-12 - powołanie komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej - Witkowski.pdf
PDF icon Uchwała Nr 41-2014 z dnia 9-12 - powołanie komisji egzaminacyjnej z angielskiego - Witkowski.pdf
PDF icon Uchwała NR 42-2014 z dnia 9-12 - nadanie stopnia doktora - Materzok.pdf

Uchwała z dnia 21 października 2014 r.

PDF icon Uchwała Nr 30-2014 z dnia 21-10 - otwarcie przewodu doktorskiego - Rybicki.pdf

Zarządzenie z dnia 3 listopada 2014 r.

PDF icon Zarządzenie NR 1-2014 z dnia 03-11 - termin składania prac dyplomowych i doktorskich.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 23 września 2014 r.

PDF icon Uchwała Nr 29-2014 z dnia 23-09 - zmiana recenzenta - Materzok.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 17 czerwca 2014 r.

PDF icon Uchwała NR 17-2014 z dnia 17-06 - poparcie kandydatury do NCN.pdf
PDF icon Uchwała Nr 18-2014 z dnia 17-06 - wyznaczenie recenzentów - Materzok.pdf
PDF icon Uchwała Nr 19-2014 z dnia 17-06 - komisja egzaminacyjna z dyscypliny podstawowej - Materzok.pdf
PDF icon Uchwała Nr 20-2014 z dnia 17-06 - powołanie komisji doktorskiej - Materzok.pdf
PDF icon Uchwała Nr 21-2014 z dnia 17-06 - komisja egzaminacyjna z dyscypliny dodatkowej - Materzok.pdf
PDF icon Uchwała Nr 22-2014 z dnia 17-06 - komisja egzaminacyjna z angielskiego - Materzok.pdf
PDF icon Uchwała Nr 23-2014 z dnia 17-06 - otwarcie przewodu doktorskiego - Kardas.pdf
PDF icon Uchwała Nr 24-2014 z dnia 17-06 - określenie zakresu egzaminu - Kardas.pdf
PDF icon Uchwała Nr 25-2014 z dnia 17-06 - otwarcie przewodu doktorskiego - Filipiak.pdf
PDF icon Uchwała Nr 26-2014 z dnia 17-06 - określenie zakresu egzaminu - Filipiak.pdf
PDF icon Uchwała NR 27-2014 z dnia 17-06 - studia podyplomowe.pdf
PDF icon Uchwała NR 28-2014 z dnia 17-06 - połączenie UWr i UP.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 20 maja 2014 r.

PDF icon Uchwała Nr 16-2104 z dnia 20-05 - otwarcie przewodu doktorskiego - Jeż.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 15 kwietnia 2014 r.

PDF icon Uchwała NR 14-2014 z dnia 15-04 - nostryfikacja stopnia doktora - Mądry.pdf
PDF icon Uchwała NR 15-2014 z dnia 15-04 - dokumentowanie przebie gu studiów.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 18 marca 2014 r.

PDF icon Uchwała NR 2-2014 z dnia 18-03 - zamknięcie przewodu doktorskiego - Zwoźniak.pdf
PDF icon Uchwała NR 3-2014 z dnia 18-03 - zamknięcie przewodu doktorskiego - Rajba.pdf
PDF icon Uchwała NR 4-2014 z dnia 18-03 - zamknięcie przewodu doktorskiego - Zalewski.pdf
PDF icon Uchwała NR 5-2014 z dnia 18-03 - zamknięcie przewodu doktorskiego - Demichowicz.pdf
PDF icon Uchwała NR 6-2014 z dnia 18-03 - likwidacja 3-letnich studiów wieczorowych - Informatyka.pdf
PDF icon Uchwała NR 7-2014 z dnia 18-03 - nadanie Sali A imienia Hartmana.pdf
PDF icon Uchwała NR 8-2014 z dnia 18-03 - nadanie Sali B imienia Knastera.pdf
PDF icon Uchwała NR 9-2014 z dnia 18-03 - program studiów podyplomowych.pdf
PDF icon Uchwała NR 10-2014 z dnia 18-03 - wniosek o stypendium - Mirek.pdf
PDF icon Uchwała NR 11-2014 z dnia 18-03 - wniosek o stypendium - Gismatullin.pdf
PDF icon Uchwała NR 12-2014 z dnia 18-03 - wniosek o stypendium - Michaliszyn.pdf
PDF icon Uchwała NR 13-2014 z dnia 18-03 - wniosek o stypendium - Jeż.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 14 stycznia 2014 r.

PDF icon Uchwała NR 1-2014 z dnia 14-01 - zwiększenie wynagrodzeń.pdf