Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Dziekan Wydziału

Tomasz Jurdziński

prof. dr hab. Tomasz Jurdziński

email Tomasz.Jurdzinski(at)uwr.edu.pl

przyjmuje po wcześniejszym umówieniu się

wwwhttp://www.ii.uni.wroc.pl/~tju

Prodziekan ds. dydaktyki matematyki i spraw studenckich

Andrzej Raczyński

dr hab. Andrzej Raczyński

email Andrzej.Raczynski(at)uwr.edu.pl

godziny urzędowania poniedziałek, godz. 13.00 - 14.00

wwwhttp://www.math.uni.wroc.pl/~aracz

Prodziekan ds. dydaktyki informatyki i ISIM-u

Małgorzata Biernacka

dr Małgorzata Biernacka

email Malgorzata.Biernacka2(at)uwr.edu.pl

godziny urzędowania dyżur w lipcu i sierpniu zawieszony

www http://www.ii.uni.wroc.pl/~mabi/

Prodziekan ds. rozwoju

Dariusz Buraczewski

prof. dr hab. Dariusz Buraczewski

email Dariusz.Buraczewski(at)uwr.edu.pl

godziny urzędowania po wcześniejszym umówieniu się

www http://www.math.uni.wroc.pl/~dbura

Rzecznik Wydziałowy

Przedstawiciele Wydziału