Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Nowi członkowie PAN z naszego Wydziału

środa, 8 Grudzień, 2021
Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 3 grudnia 2021 r. dokonało wyboru członków rzeczywistych i członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk. Z ogromną przyjemnością informujemy, że pracujący w Instytucie Matematycznym prof. dr hab Piotr Biler i prof. dr hab. Lech Tadeusz Januszkiewicz zostali członkami rzeczywistymi, a prof. dr hab. Ludomir Newelski – członkiem korespondentem.

Serdecznie gratulujemy!

Granty NCN dla naszych pracowników.

piątek, 26 Listopad, 2021
Ogłoszono wyniki konkursu Narodowego Centrum Nauki w programie OPUS 21. Wśród zwycięskich projektów znalazły się
  • Od silnych logik deskrypcyjnych do fragmentów logiki pierwszego rzędu z wieloma zmiennymi: wnioskowania w strukturach skończonych. kierowany przez Emanuela Kierońskiego z Instytutu Informatyki.
  • Automaty skończone: wybrane problemy i zastosowania łączące różne obszary badań. kierowany przez Marka Szykułę z Instytutu Informatyki.
Serdecznie gratulujemy!

Nasi doktoranci laureatami Studenckiego Programu Stypendialnego

wtorek, 16 Listopad, 2021
Z przyjemnością informujemy, że nasi doktoranci Szymon Cygan z Instytutu Matematycznego oraz Wojciech Janczewski i Karol Pokorski z Instytutu Informatyki zostali laureatami Studenckiego Programu Stypendialnego w ramach konkursu organizowanego przez Wrocławskie Centrum Akademickie. Otrzymali oni Stypendium im. Hugona Steinhausa (w zakresie nauk matematycznych). Serdecznie gratulujemy!

Stypendia finansowane są ze środków Gminy Wrocław. Oceny wniosków w 8 kategoriach dokonują Komisje Stypendialne, do których Prezydent Wrocławia zaprosił uznane autorytety związane z wrocławskim środowiskiem naukowym.

Bartosz Bednarczyk otrzymał stypendium ministra

poniedziałek, 28 Czerwiec, 2021
Bartosz Bednarczyk z Instytutu Informatyki otrzymał stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców. Stypendia te przyznawane są za innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości. W tym roku minister nagrodził 217 stypendystów wyłonionych w drodze konkursu spośród 1897 kandydatów.

Bartosz jest uczestnikiem studiów doktoranckich u nas oraz na Politechnice Drezdeńskiej, a jego promotorami są Emanuel Kieroński (UWr) i Sebastian Rudolph (TU Dresden). Naukowo zajmuje się teorią modeli skończonych i zastosowaniem logiki w problemach bazodanowych i reprezentacji wiedzy.

Bartek Dudek laureatem konkursu START 2021

środa, 9 Czerwiec, 2021
Bartek Dudek z Instytutu Informatyki został laureatem konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Fundacja przyznaje stypendia dla młodych polskich naukowców, którzy posiadają już udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. W tym roku przyznano sto stypendiów, a ubiegało się o nie 1034 kandydatów.

Bartek interesuje się projektowaniem wydajnych algorytmów, a także logistyką i jej algorytmicznymi wyzwaniami.

Gratulujemy!

Strony