Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Projekt Małgorzaty Bogdan uzyskał dofinansowanie w programie Preludium Bis

czwartek, 7 Kwiecień, 2022
Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki konkursu Preludium Bis. Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazł się projekt Wybór atrybutów i regularyzacja modelu dla reprezentacji k-merowych sekwencji biologicznych Małgorzaty Bogdan z Instytutu Matematycznego. Budżet projektu 597 500 złotych.

Celem konkursu Preludium Bis jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Konkurs wspiera także międzynarodową mobilność doktorantek i doktorantów, którzy zobowiązani są do odbycia zagranicznego stażu badawczego. Otrzymane środki nagrodzone osoby mogą przeznaczyć m.in. na badania, stypendia doktoranckie i wynagrodzenie dla promotora.

Nagroda PTM im. Banacha dla Damiana Osajdy

środa, 30 Marzec, 2022
Dr Damian Osajda z Instytutu Matematycznego otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha za rok 2021 za cykl prac z geometrycznej teorii grup. Nagroda przyznawana jest od 1946 roku za osiągnięcia w badaniach matematycznych. Serdecznie gratulujemy!

Janusz Wysoczański profesorem.

poniedziałek, 7 Marzec, 2022
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16 lutego 2022 dr hab. Janusz Wysoczański z Instytutu Matematycznego otrzymał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka.

Marek Adamczyk i Tomasz Rzepecki laureatami konkursu UWr dla młodych naukowców

poniedziałek, 17 Styczeń, 2022
Z przyjemnością informujemy, że Marek Adamczyk z Instytutu Informatyki i Tomasz Rzepecki z Instytutu Matematycznego zostali laureatem konkursu na dodatki motywacyjne dla młodych naukowców z badaniami wyróżniającymi się doskonałym poziomem naukowym, przyznanymi w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Gratulujemy!

Piotr Borodulin-Nadzieja laureatem konkursu Weave-UNISONO

czwartek, 23 Grudzień, 2021
W ostatniej edycji konkursu Weave-UNISONO organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki i austriacki Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung dofinansowanie uzyskał projekt Analityczne P-ideały, przestrzenie Banacha i algebry miarowe kierowany przez Piotra Borodulina-Nadzieję z naszego wydziału i Barnabasa Farkasa z wiedeńskiego Uniwersytetu Technologicznego. W zespole projektu są również Grzegorz Plebanek z Instytutu Matematycznego oraz Damian Sobota i Lyubomir Zdomskyy z wiedeńskiego Kurt Godel Research Center.

Strony