Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Nagroda PAN im. Sierpińskiego dla dr. hab. Krzysztofa Krupińskiego

sobota, 9 Listopad, 2013
Krzysztof Krupiński
Dr hab. Krzysztof Krupiński otrzymał Nagrodę Naukową im. Wacława Sierpińskiego Wydziału III PAN. Nagroda została przyznana za cykl prac dotyczących teorii modeli i jej związków z algebrą, topologią i deskryptywną teorią mnogości. Więcej informacji na stronie uni.wroc.pl

Habilitacja Pawła Woźnego

wtorek, 22 Październik, 2013
Paweł Woźny
Paweł Woźny uzyskał stopień doktora habilitowanego za osiągnięcie naukowe pt. Bazy Bernsteina: dualność i zastosowania.

Habilitacja Romana Wencla

wtorek, 24 Wrzesień, 2013
Wencel London Mathematical Society
Roman Wencel uzyskał stopień doktora habilitowanego za osiągnięcie naukowe Własności zbiorów definiowalnych w strukturach słabo o-minimalnych. Prace wchodzące w skład rozprawy habilitacyjnej:
[1] Weakly o-minimal non-valuational structures, 
      Ann. Pure Appl. Logic 154 (2008), 139-162.
[2] On expansions of weakly o-minimal 
     non-valuational structures by convex predicates, 
      Fund. Math. 202 (2009), 147-159.
[3] Weakly o-minimal expansions of ordered fields 

Matematyczny duet

środa, 28 Sierpień, 2013
Statuetka PTM
Małgorzata Mikołajczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymała Nagrodę Główną Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Samuela Dicksteina za wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji matematyki i działalność organizacyjną. Jacek Świątkowski zaś nagrodę im. Banacha za prace z geometrycznej teorii grup. Wręczenie nagród nastąpi w Rzeszowie podczas 5. Forum Matematyków Polskich, 16-20 września 2013. Więcej...

Znak najwyższej jakości dla informatyków i matematyków

piątek, 1 Czerwiec, 2012
Instytut Informatyki
Nawet do miliona złotych rocznie będą dodatkowo dostawały przez trzy lata dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Wrocławskim: matematyka i informatyka. Nowe, projakościowe dofinansowanie ministerstwo przyznało łącznie 28 kierunkom studiów z 25 polskich uczelni. – Wyróżniamy najlepsze w Polsce kierunki studiów z myślą o tym, aby stwarzać im lepsze szanse dalszego rozwoju. Poznajemy więc dziś liderów łączących najwyższej jakości kształcenie z wysokim poziomem prowadzonych badań – podkreśla w wydanym wczoraj komunikacie minister Barbara Kudrycka. Więcej infromacji na stronie uni.wroc.pl. Lista wyróżnionych kierunków i kryteria wyboru.

Strony