Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Informatyka na UWr najlepszym kierunkiem studiów

poniedziałek, 30 Lipiec, 2012
Informatyka najlepszym kierunkiem studiów
Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego została uznana najlepszym kierunkiem studiów.

Znak najwyższej jakości dla informatyków i matematyków

piątek, 1 Czerwiec, 2012
Instytut Informatyki
Nawet do miliona złotych rocznie będą dodatkowo dostawały przez trzy lata dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Wrocławskim: matematyka i informatyka. Nowe, projakościowe dofinansowanie ministerstwo przyznało łącznie 28 kierunkom studiów z 25 polskich uczelni. – Wyróżniamy najlepsze w Polsce kierunki studiów z myślą o tym, aby stwarzać im lepsze szanse dalszego rozwoju. Poznajemy więc dziś liderów łączących najwyższej jakości kształcenie z wysokim poziomem prowadzonych badań – podkreśla w wydanym wczoraj komunikacie minister Barbara Kudrycka. Więcej infromacji na stronie uni.wroc.pl. Lista wyróżnionych kierunków i kryteria wyboru.

Studia zamawiane - Matematyka

niedziela, 1 Styczeń, 2012
Matematyka na UWr studia pełne możliwości
Studia zamawiane „Matematyka na UWr — studia pełne możliwości”. Projekt „Matematyka na UWr – studia pełne możliwości” jest realizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 listopada 2015 r. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest wzrost do końca 2015 r. liczby studentów i absolwentów studiów I stopnia kierunku Matematyka o 11%. Grupą docelową projektu jest 215 studentów, w tym 170 stypendystów, 105 studentów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, 195 osób uczestniczących w dodatkowych zajęciach i 20 studentów uczestniczących w stażach 2-miesięcznych w renomowanych instytucjach finansowych.

Certyfikat jakości kształcenia na kierunku informatyka na UWr

sobota, 30 Kwiecień, 2011
Informatyka certyfikat
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia prowadzonego na kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przyznała ocenę wyróżniającą.

Certyfikat jakości kształcenia na kierunku matematyka na UWr

piątek, 30 Kwiecień, 2010
Matematyka certyfikat
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia prowadzonego na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przyznała ocenę wyróżniającą.

Strony