Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Daniel Danielski laureatem stypendium Steinhausa

wtorek, 15 Listopad, 2022
Daniel Danielski, doktorant z Instytutu Matematycznego, otrzymał stypendium im. Hugona Steinhausa w ramach Studenckiego Konkursu Stypendialnego.

O stypendium ubiegać się mogą uczestnicy studiów doktoranckich, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia. Studencki Program Stypendialny realizowany jest – z inicjatywy Prezydenta Wrocławia – przez Wrocławskie Centrum Akademickie, a stypendia finansowane są ze środków Gminy Wrocław. W bieżącej edycji Programu, stypendia otrzymało łącznie 23 doktorantów, a komisje stypendialne wyróżniły 21 osób.

Wśród wyróżnionych jest Aleksander Łukasiewicz, doktorant z Instytutu Informatyki.

Drużyna UWr wygrała Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym

poniedziałek, 7 Listopad, 2022
Drużyna Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie Anadi Agrawal, Adam Górkiewicz i Marcin Martowicz wygrała Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym! Tytuł Mistrza Polski zdobyty przez tę samą drużynę w zeszłym roku zostaje we Wrocławiu!

Wyróżnienie dla studentów informatyki

poniedziałek, 7 Listopad, 2022
Nasi absolwenci zdobyli dwa wyróżnienia w tematycznych konkursach prac dyplomowych objętych patronatem polskiej sekcji IEEE oraz GovTech. W konkursie AI 4 Science wyróżniono pracę Oskara Bujacza Architektura PRADO i jej modyfikacje w zadaniu badanie wydźwięku wypowiedzi (promotor Paweł Rychlikowski). Z kolei w konkursie Embedded 4 Science uznanie zdobyła praca Michała Błaszczyka Port of Mimiker Operating System for RISC-V Architecture (promotorzy: Krystian Bacławski i Marek Materzok).

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe WMI i Allianz

poniedziałek, 26 Wrzesień, 2022
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Allianz Deutschland AG SA Oddział w Polsce organizuje konkurs na najlepsze prace dyplomowe. Zapraszamy do udziału absolwentów naszego Wydziału kierunków Data Science, ISIM, informatyka oraz matematyka, których prace zostały obronione w okresie od 1 października 2021 do 30 września 2022 i otrzymały ocenę bardzo dobrą.

Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:
  • na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską z informatyki,
  • na najlepszą pracę licencjacką z matematyki,
  • na najlepszą pracę magisterską z informatyki – nagroda im. Przemki Kanarek,
  • na najlepszą pracę magisterską z matematyki.

Dolnośląski Festiwal Nauki na naszym Wydziale

wtorek, 6 Wrzesień, 2022
Logotyp DFN
Zapraszamy na wykłady w ramach w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Wykłady odbędą się we wtorek 20 września 2022 w Instytucie Informatyki przy ul. Joliot-Curie 15 we Wrocławiu.

Rejestracja dla grup liczących powyżej 10 osób: promocja@cs.uni.wroc.pl.

11:15 Krzysztof Łukasiewicz Silniki szachowe - kluczowe idee.

W 1997r. wygrany mecz silnika Deep Blue z ówczesnym mistrzem świata Garrym Kasparovem wstrząsnął szachowym światem. Podczas wykładu zagłębimy się w historię silników szachowych, aby poznać kluczowe idee, które pozwoliły maszynom osiągnąć najpierw ludzkie, a później ponadludzkie umiejętności.
  1. Minmax i cięcia alpha-beta, czyli idea, od której wszystko się zaczęło

Strony