Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Nabór do uniwersyteckich klas siódmych

niedziela, 5 luty, 2023
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Departament Edukacji Miasta Wrocław serdecznie zapraszają uzdolnionych matematycznie uczniów do uniwersyteckich klas siódmych o profilu matematyczno-informatycznym. Od 1 września 2023 roku planowane jest utworzenie klas matematyczno-informatycznych w Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Bobrza, www) oraz w Szkole Podstawowej nr 76 (ul. Wandy, www ).

Uczniowie zostaną zakwalifikowani do klas uniwersyteckich na podstawie wyników testu sprawdzającego kompetencje

Jarosław Kwiecień laureatem konkursu PTI na pracę magisterską

wtorek, 29 Listopad, 2022
Znane są już wyniki XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Trzecią nagrodę otrzymał absolwent naszego Wydziału, Jarosław Kwiecień za pracę magisterską Determinacja zapytań koniunkcyjnych w semantyce multizbiorowej napisaną pod kierunkiem Jerzego Marcinkowskiego.

Pełne wyniki można obejrzeć tutaj.

Gratulujemy!

Ostateczne wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową

poniedziałek, 28 Listopad, 2022
Oto ostateczne wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe, organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Allianz Deutschland AG SA Oddział w Polsce.

Wydziałowy konkurs na najlepszą pracę magisterską z informatyki im. Przemki Kanarek wygrywa praca Jarosława Kwietnia Determinacja zapytań koniunkcyjnych w semantyce multizbiorowej (promotor: Jerzy Marcinkowski). Ponadto dwie prace otrzymały wyróżnienie:
  • Dominik Samorek, Robust Algorithm for Planar Objects Tracking in Real Life Cases (promotor: Rafał Nowak),
  • Konrad Werbliński, Implementation of a compiler and a virtual machine for a programming language with algebraic effects (promotor: Dariusz Biernacki).

Finał konkursu na najlepsze prace dyplomowe

środa, 23 Listopad, 2022
Serdecznie zapraszamy studentów, pracowników oraz wszystkich zainteresowanych na finał wydziałowego konkursu prac dyplomowych. Wydarzenie odbędzie się w piątek 25 listopada w sali 25 Instytutu Informatyki, będzie też transmitowane na kanale youtube.

Wydziałowy konkurs na najlepsze prace dyplomowe organizujemy we współpracy z Allianz Deutschland AG SA Oddział w Polsce. Nagrody są przyznawane w 4 kategoriach - prace licencjackie z matematyki, prace magisterskie z matematyki, prace licencjackie lub inżynierskie z informatyki oraz prace magisterskie z informatyki (nagroda im. Przemki Kanarek). W tym roku łączna pula nagród w konkursie wynosi 19 500 złotych.

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową

niedziela, 20 Listopad, 2022
Znamy wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe, organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Allianz Deutschland AG SA Oddział w Polsce. Finał konkursu odbędzie się w piątek 25 listopada 2022 r. o godzinie 10:00 w sali 25 Instytutu Informatyki.

Wydziałowy konkurs na najlepszą pracę magisterską z informatyki im. Przemki Kanarek wygrywa praca Jarosława Kwietnia Determinacja zapytań koniunkcyjnych w semantyce multizbiorowej (promotor: Jerzy Marcinkowski). Ponadto dwie prace otrzymały wyróżnienie:
  • Dominik Samorek, Robust Algorithm for Planar Objects Tracking in Real Life Cases (promotor: Rafał Nowak),

Strony