Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Prof. Piotr Biler wygłosi Wykład im. Orlicza

piątek, 6 Grudzień, 2013
Orlicz
Profesor Piotr Biler został zaproszony do wygłoszenia XXI Wykładu im. Profesora Władysława Orlicza. Wykład zatytułowany "Proste nieliniowe równania ze skomplikowaną strukturą rozwiązań" odbędzie się 13 grudnia 2013 roku o godz. 10:00 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Międzynarodowy program studiów informatyki i matematyki stosowanej dla biznesu

piątek, 29 Listopad, 2013
Logo NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs na programy rozwoju uczelni we współpracy z partnerami zagranicznymi. Projekt Wydziału Matematyki i Informatyki "Międzynarodowy program studiów informatyki i matematyki stosowanej dla biznesu" otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 3,5 mln zł. Program ten na liście rankingowej zajął 2. miejsce. Więcej informacji: www.ncbir.pl.

Nagroda PAN im. Sierpińskiego dla dr. hab. Krzysztofa Krupińskiego

sobota, 9 Listopad, 2013
Krzysztof Krupiński
Dr hab. Krzysztof Krupiński otrzymał Nagrodę Naukową im. Wacława Sierpińskiego Wydziału III PAN. Nagroda została przyznana za cykl prac dotyczących teorii modeli i jej związków z algebrą, topologią i deskryptywną teorią mnogości. Więcej informacji na stronie uni.wroc.pl

Habilitacja Pawła Woźnego

wtorek, 22 Październik, 2013
Paweł Woźny
Paweł Woźny uzyskał stopień doktora habilitowanego za osiągnięcie naukowe pt. Bazy Bernsteina: dualność i zastosowania.

Habilitacja Romana Wencla

wtorek, 24 Wrzesień, 2013
Wencel London Mathematical Society
Roman Wencel uzyskał stopień doktora habilitowanego za osiągnięcie naukowe Własności zbiorów definiowalnych w strukturach słabo o-minimalnych. Prace wchodzące w skład rozprawy habilitacyjnej:
[1] Weakly o-minimal non-valuational structures, 
      Ann. Pure Appl. Logic 154 (2008), 139-162.
[2] On expansions of weakly o-minimal 
     non-valuational structures by convex predicates, 
      Fund. Math. 202 (2009), 147-159.
[3] Weakly o-minimal expansions of ordered fields 

Strony