Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

wtorek, Czerwiec 13, 2023
Opublikowane zostały najnowsze wyniki badania Ekonomiczne Losy Absolwentów. Okazuje się, zę nasi absolwenci informatyki II stopnia (wersji po studiach licencjackich) zarabiali w pierwszym roku po dyplomie najwięcej spośród absolwentów wszystkich kierunków stacjonarnych wszystkich polskich uczelni. Mediana ich zarobków wyniosła 15 494 zł. Było to przeciętnie 2,1 raza więcej niż wynoszą średnie zarobki w miejscu zamieszkania danego absolwenta. Na kolejnych miejscach znalazły się również kierunki powiązane z informatyką: teleinformatyka na AGH (11 519,56 zł, 1,92), informatyka na UJ (9717,11 zł, 1,84), PWr (10 421,92 zł, 1,84) i UW (11 947,76 zł, 1,73).

Wysoko sklasyfikowane są też nasze studia II stopnia na kierunku matematyka - w tej kategorii wyprzedziła nas jedynie Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski. Mediana zarobków absolwenta matematyki to 5956 zł.

Podane kwoty to mediany zarobków w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu na podstawie danych ZUS (etaty + umowy cywilnoprawne, tylko w Polsce), a kolejność sortowania - wg stosunku tej mediany do przeciętnego wynagrodzenia w miejscu pracy absolwenta.