Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

niedziela, Maj 28, 2023
W piątek 9 czerwca, w sali HS Instytutu Matematycznego, odbędzie się sesja pamięci Wojbora Woyczyńskiego organizowana przez nasz Wydział i Polskie Towarzystwo Matematyczne oddział Wrocław.

Wojbor Woyczyński był wybitnym i wszechstronnym matematykiem. Doktoryzował się w 1968 roku w Instytucie Matematycznym (doktorat napisał pod kierunkiem Kazimierza Urbanika), a w 1972 habilitował się. Od lat 70. pracował w Stanach Zjednoczonych, głównie w Case Western Reserve University,

Plakat informujący o sesji.

Program sesji:

9:15-10:00 Jan Rosiński (Knoxville, TN; online)
Reminiscences on Woyczyński's role in the development of stochastic integration with respect to stable motion.

10:00-10:45 Sylvie Méléard (Paris; online)
Filling the gap between evolutionary individual-based models and Hamilton-Jacobi equations.

11:15-11:45 Krzysztof Oleszkiewicz (UW)
Nierówności Chinczyna / Khintchin inequalities.

11:45-12:15 Tadeusz Kulczycki (PWr)
Problem Stiekłowa i drgania cieczy w zbiornikach
Steklov problem and oscillations of fluid.


12:30-13:00 Grzegorz Karch (UWr)
Lévy operators at the University of Wrocław.

13:00-13:30 René Schilling (TU Dresden)
Wojbor Woyczynski and Feller (processes)

13:30-14:00 Tomasz Komorowski (IM PAN; online)
On the conversion of work into heat: microscopic models and macroscopic equations

16:00 sesja PTM (zaczynająca się od spotkania towarzyskiego)