Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

niedziela, luty 5, 2023
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Departament Edukacji Miasta Wrocław serdecznie zapraszają uzdolnionych matematycznie uczniów do uniwersyteckich klas siódmych o profilu matematyczno-informatycznym. Od 1 września 2023 roku planowane jest utworzenie klas matematyczno-informatycznych w Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Bobrza, www) oraz w Szkole Podstawowej nr 76 (ul. Wandy, www ).

Uczniowie zostaną zakwalifikowani do klas uniwersyteckich na podstawie wyników testu sprawdzającego kompetencje Test oraz spotkanie organizacyjne z rodzicami odbędzie się 20 maja 2023r. o godz. 10 na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr (ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław). Więcej szczegółów w regulaminie . Osoby, które zamierzają podejść do procesu rekrutacji proszone są o zarejestrowanie się poprzez formularz .

Więcej informacji.