Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Tutaj znajdują się zasady awansów na stanowisko adiunkta oraz profesora.