Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

poniedziałek, Listopad 28, 2022
Oto ostateczne wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe, organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Allianz Deutschland AG SA Oddział w Polsce.

Wydziałowy konkurs na najlepszą pracę magisterską z informatyki im. Przemki Kanarek wygrywa praca Jarosława Kwietnia Determinacja zapytań koniunkcyjnych w semantyce multizbiorowej (promotor: Jerzy Marcinkowski). Ponadto dwie prace otrzymały wyróżnienie:
 • Dominik Samorek, Robust Algorithm for Planar Objects Tracking in Real Life Cases (promotor: Rafał Nowak),
 • Konrad Werbliński, Implementation of a compiler and a virtual machine for a programming language with algebraic effects (promotor: Dariusz Biernacki).
W kategorii prac licencjackich lub inżynierskich z informatyki
 • zwyciężyła praca Algebraic Effect Instance Scopes Patrycji Balik (promotor: Piotr Polesiuk),
 • drugą nagrodę otrzymał Maurycy Borkowski za pracę Optymalizacja wyceny przejazdów w ride-hailingu za pomocą narzędzi obliczeniowej mikroekonomii (promotor: Marek Adamczyk),
 • III nagrodę Michał Doros za pracę Wykorzystanie sieci neuronowych do upraszczania tekstów w języku polskim (promotor: Paweł Rychlikowski).
 • Ponadto wyróżniony został Michał Błaszczyk za pracę Port of Mimiker Operating System for RISC-V Architecture (promotorzy: Krystian Bacławski, Marek Materzok).
Pozostali finaliści, to Oskar Bujacz Architektura PRADO i jej modyfikacje w zadaniu badanie wydźwięku wypowiedzi (promotor: Paweł Rychlikowski), Krzysztof Juszczyk Implementacja systemu zarządzania nadwyżką produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej (promotor: Marek Materzok), Adam Zyzik An improved algorithm for finding the shortest synchronizing words (promotor: Marek Szykuła).

W kategorii prac z matematyki przyznano następujące nagrody:

Dwie równorzędne nagrody pierwsze w kategorii prac magisterskich:
 • dla Patrycji Hęćki za pracę Predykcja liczby osób hospitalizowanych oraz w stanie ciężkim dla drugiej i trzeciej fali pandemii COVID-19, napisaną pod opieką dr. hab. Krzysztofa Topolskiego,
 • dla Andrzeja Karolaka za pracę Regularne drzewa grafów jako kompakty Markowa, napisaną pod opieką prof. Jacka Świątkowskiego
oraz nagrodę drugą
 • dla Bartosza Chmieli za pracę Locally-informed proposals in Metropolis-Hastings algorithm with applications, napisaną pod opieką dr. hab. Pawła Lorka.
W kategorii prac licencjackich z matematyki I nagrodę otrzymał
 • pierwszą nagrodę otrzymał Dominik Gdesz za pracę Przestrzeń wielomianów właściwych (promotor: Lech Januszkiewicz),
 • drugą nagrodę otrzymał Mateusz Kandybo za pracę CAT(0)-boundaries of free products are dense amalgans (promotor: Jacek Świątkowski),
 • trzecią nagrodę otrzymał Jakub Niksiński za pracę Rozwiązanie problemu Waringa ze szczególnym uwzględnieniem zależności od wymiaru w oszacowania błędu. Znalezienie jawnych oszacowań dla błędów wyższego rzędu w pracy Vaughan-Wooley (promotor: Błażej Wróbel),
 • wyróżnienie otrzymał Maciej Kaczyński za pracę Analiza danych medycznych w oparciu o wielomianową regresję logistyczną (promotor: Michał Kos).
 • nagrodę publiczności otrzymała Daria Perkowska za pracę * operation (promotor: Piotr Borodulin-Nadzieja).
Ponadto do finału dotarli: Paweł Dietrich z pracą Improving Randomized Partial Checking (promotor: Filip Zagórski) oraz Jakub Kamiński, Additive aspects of ideal multiplication in rings (promotor: Jan Dymara),

Wszystkim laureatom i finalistom oraz ich promotorom serdecznie gratulujemy.