Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

niedziela, Październik 16, 2022
Serdecznie zapraszam na otwarcie wystawy prac dydaktyków Katedry Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu zatytułowaną *Transkrypcje*, która jest już drugą z serii prezentacji inspirowanych muzyką.

Otwarcie wystawy: 19.10.2022(środa) o g. 18.00.
Podczas wernisażu odbędzie się prezentacja instalacji audio-wizualnej, a także projekcja filmów i animacji.

Artyści poruszający się na co dzień w obszarze sztuk pięknych: m.in. wideo, animacji i fotografii dokonują transkrypcji utworów muzycznych na dzieła wizualne. Pola interpretacji są niezwykle szerokie, począwszy od dzieł powstałych w wyniku skojarzeń i inspiracji wybranymi utworami muzycznymi, poprzez nawiązywanie do struktury i budowy obrazu, podejmowania eksperymentalnych technik łączących dźwięk z obrazem, aż do takich, gdzie obecne są odniesienia matematyczne.

Kurator wystawy: Ewa Martyniszyn

Uczestnicy wystawy: Laura Adel, Czesław Chwiszczuk, Wiesław Gołuch, Marek Grzyb, Jakub Jernajczyk, Piotr Komorowski, Norbert Kowalczyk, Paweł Lisek, Ewa Martyniszyn, Piotr Masny, Ireneusz Olszewski, Tomasz Ostaszewski, Stanisław Sasak, Agnieszka Talik, Aleksandra Trojanowska, Rafał Warzecha, Maja Wolińska.