Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego powstał w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wydział prowadzi 3 kierunki studiów licencjackich:
  • matematyka,
  • informatyka,
  • Interdycyplinarne studia informatycznyczno-matematyczne (ISIM),
oraz 3 kierunki studiów magisterskich:
  • matematyka,
  • informatyka,
  • Data Science (kierunek anglojęzyczny).
Aktualnie Wydział zatrudnia 134 pracowników, w tym 109 pracowników naukowo-dydaktycznych.

Według stanu na 2021 rok na wydziale studiuje łącznie 1068 studentów oraz kilkudziesięciu doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Kolegiów Doktorskich Matematyki i Informatyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.