Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Przedstawiciele Wydziału

Wydziałowi rzecznicy akademiccy:

Ewa Damek
Kontakt mailem edamek@math.uni.wroc.pl, osobiście w pokoju 901 w Instytucie Matematycznym lub telefonicznie na numer komórki znany w sekretariacie IM (tel. sekretariatu +48 71 375 7401).

Jarosław Byrka
Najlepiej kontaktować się pocztą elektroniczną na adres jaroslaw.byrka(małpa)cs.uni.wroc.pl, osobiście w pokoju 244 w Instytucie Informatyki lub telefonicznie: +48 71 375 7817.

Najlepiej pocztą elektroniczną uzgodnić dalszy sposób kontaktu, np. umówić się na spotkanie.

Do rzecznika mogą zwracać się studenci, doktoranci i pracownicy WMI w sprawach dotyczących funkcjonowania społeczności instytutu/wydziału, aby uzyskać wsparcie i pomoc w rozwiązaniu problemu. Rolą rzecznika jest wysłuchanie osoby zgłaszającej, zdiagnozowanie problemu i udzielenie porady lub pomocy w jego rozwiązaniu.