Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Przebywając w budynkach Wydziału Matematyki i Informatyki stosuj się do poniższych zasad:
  • Osłaniaj nos i usta.
  • Utrzymuj odległość 1,5m od innych osób.
  • Ograniczaj poruszanie się po budynku do niezbędnego minimum.
  • Nie używaj windy.
  • Dezynfekuj dłonie przy wejściu do budynku i przed każdym wejściem do sali dydaktycznej.
  • Korzystaj wyłącznie z własnych przyborów do pisania, laptopów, itp.
  • Stosuj się do instrukcji umieszczonych na drzwiach pomieszczeń oraz w innych widocznych miejscach.