Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

wracamy na zajęcia stacjonarne. Mamy nadzieję, że większość z Was jest zaszczepiona (a jeśli nie, to wciąż macie taką możliwość) i w związku z tym będziemy mogli bezpiecznie i regularnie spotykać się na zajęciach w budynkach wydziału. Aby tak było, wszyscy powinniśmy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, czyli o zachowywaniu bezpiecznego dystansu od innych osób, noszeniu maseczek oraz dezynfekcji rąk. W salach zajmujcie tylko wyznaczone miejsca i nie przychodźcie na zajęcia, na które nie jesteście zapisani.

Ponadto w ramach epidemicznej ostrożności część zajęć (m. in. duże wykłady) zaplanowaliśmy od razu jako zdalne - w planach zajęć możecie zobaczyć w jakim trybie są zaplanowane poszczególne zajęcia.

Przepisy uniwersyteckie zobowiązują każdego z nas do zgłaszania sytuacji, w której stwierdzono u nas zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W takich przypadkach studenci są zobowiązani do wypełnienia formularza i załączenia dokumentu stwierdzającego zakażenie.

Jeśli pojawią się przypadki zakażeń na wydziale, będziemy reagować zgodnie z obowiązującymi nas wytycznymi. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja może się zmieniać dynamicznie, a wraz z nią stosowane procedury. W tej chwili zakładamy, że osoby zaszczepione, ponieważ nie są kierowane na kwarantannę, będą mogły normalnie uczestniczyć w zajęciach. Natomiast osoby skierowane przez sanepid na izolację lub kwarantannę będą mogły usprawiedliwić swoją nieobecność na zajęciach z tego powodu. W pewnych przypadkach uzasadnionych epidemicznie dziekan może zarządzić przeniesienie konkretnych zajęć w tryb zdalny na okres do 7 dni.

Wszelkie informacje o zmianach w trybie i organizacji zajęć będziemy Wam przekazywać mailem, dlatego zobowiązujemy Was do regularnego sprawdzania uniwersyteckiej skrzynki pocztowej.
Zespół dziekański WMI