Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Kierownik dziekanatu

mgr Małgorzata Pielużek

emailMalgorzata.Pieluzek(at)uwr.edu.pl

tel.(71) 3757895

Pełnomocnik dziekana ds. finansowo-administracyjnych

mgr Joanna Raczyńska

emailJoanna.Raczynska(at)uwr.edu.pl

tel.(71) 3757033

Pracownicy dziekanatu

mgr Joanna Jędrzejkowska - Informatyka, ISIM - studia pierwszego stopnia

email Joanna.Jedrzejkowska(at)uwr.edu.pl

tel. (71) 3757892

mgr Krystyna Piekarska - Matematyka - studia pierwszego stopnia

email Krystyna.Piekarska(at)uwr.edu.pl

tel (71) 3757893

mgr Ewa Ratajczak - Informatyka, Matematyka -studia drugiego stopnia, Studia Doktoranckie Informatyki

email Ewa.Ratajczak(at)uwr.edu.pl

tel (71) 3757894

mgr Monika Retmaniak - sprawy pomocy materialnej

email Monika.Retmaniak(at)uwr.edu.pl

tel (71) 3757890