Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

piątek, Wrzesień 27, 2019
Logotyp banku Santander
W 2019 roku w konkursie na najlepszą pracę magisterską z matematyki laureatami zostali:

 1. Daniel Danielski za pracę Prostokątne grupy Coxetera o brzegu homeomorficznym z krzywą Mengera (promotor: prof. dr. hab. Jacek Świątkowski)
 2. Michał Makowski za pracę Precision matrix estimation in Gaussian graphical models (promotor: dr hab. Małgorzata Bogdan)
Do drugiego etapu konkursu na najlepszą pracę licencjacką z matematyki komisja konkursowa wybrała następujące prace:

 • Kajetan Jastrzębski za pracę Symetria jądra ciepła operatorów nielokalnych (promotor: prof. dr. hab. Krzysztof Bogdan),
 • Katarzyna Kulon za pracę Modelling health insurances using non-homogeneous Markov processes (promotor: prof. dr. hab. Tomasz Rolski),
 • Aleksandra Steiner za pracę Regresja logistyczna - asymptotyczne własności estymatorów największej wiarygodności (promotor: dr hab. Małgorzata Bogdan),
 • Bartosz Sójka za pracę Explanation of connection between Hopf algebras and Markov chains (promotor: prof. dr. hab. Dariusz Buraczewski),
 • Michał Szachniewicz za pracę O pewnych własnościach topologii logicznej (promotor: prof. dr. hab. Krzysztof Krupiński),
 • Kamil Szubiński za pracę Analiza niestandardowa i jej zastosowania (promotor: prof. dr. hab. Ludomir Newelski),
 • Szymon Czop Cumulants and χ 2 -conjecture (promotor: dr. inż. Wiktor Ejsmont).
W konkursie na najlepszą pracę magisterską z informatyki laureatami zostali:

 1. Jakub Sutowicz za pracę Regular Boardgames Language (promotor: Marek Szykuła),
 2. Radosław Serafin za pracę Efficient algorithms for some problems related to Longest Increasing Subsequence (promotor: Paweł Gawrychowski),
 3. Rafał Łasocha za pracę Zastosowanie analizy statycznej języka Ruby w edytorach tekstu (promotor: Witold Charatonik).
Do drugiego etapu konkursu na najlepszą pracę licencjacką z informatyki komisja konkursowa wybrała następujące prace:

 • Jan Sierpina za pracę Recurrent Neural Networks for Time Series with Missing Information (promotor: dr hab. Piotr Wnuk-Lipiński),
 • Jarosław Kwiecień za pracę Tworzenie sztucznej inteligencji dla tekstowych gier przygodowych (promotor: dr Paweł Maciej Rychlikowski),
 • Konrad Werbliński za pracę Implementation of a functional programming language with higher-rank polymorphism and generalized algebraic data types (promotor: dr Filip Krzysztof Sieczkowski),
 • Maciej Buszka za pracę Implementation of static and dynamic semantics for a calculus with algebraic effects and handlers using PLT Redex (promotor: dr hab. Dariusz Piotr Biernacki),
 • Michał Barnaś za pracę Warstwa abstrakcji sprzętu dla procesorów z rodziny ARMv8 (promotor: dr Piotr Witkowski),
 • Piotr Gdowski za pracę Systemy rozwiązujące krzyżówki z podpowiedziami w języku naturalnym (promotor: dr Paweł Maciej Rychlikowski),
 • Radosław Miernik za pracę Evolutionary algorithms for strategic card games (promotor: dr Jakub Kowalski),
Wszystkim finalistom, laureatom oraz ich promotorom serdecznie gratulujemy.