Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

piątek, Czerwiec 14, 2019
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Allianz Deutschland AG SA Oddział w Polsce organizuje konkurs na najlepsze prace dyplomowe. Zapraszamy do udziału absolwentów naszego Wydziału kierunków Data Science, ISIM, informatyka oraz matematyka, których prace zostały obronione w okresie od 1 października 2021 do 30 września 2022 i otrzymały ocenę bardzo dobrą.
Regulamin konkursu Regulamin Nagrody Publiczności

Informacje o polskim oddziale Allianz: pdf, oferta pracy: Quantitative Analyst.

Wyniki edycji 2021 konkursu organizowanego przez WMI i Allianz Deutschland AG SA Oddział w Polsce.
Wyniki edycji 2020 konkursu organizowanego przez WMI i Santander Bank Polska
Wyniki edycji 2019 konkursu organizowanego przez WMI i Santander Bank Polska
Wyniki edycji 2018 konkursu organizowanego przez WMI i Santander Bank Polska

Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:
  • na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską z informatyki,
  • na najlepszą pracę licencjacką z matematyki,
  • na najlepszą pracę magisterską z informatyki – nagroda im. Przemki Kanarek,
  • na najlepszą pracę magisterską z matematyki.
Pula nagród wynosi 19500 PLN. Bieżąca edycja zakończy się Finałem Konkursu, który odbędzie się 25 listopada 2022.

Udział w konkursie jest wielkim zaszczytem, ale łączy się też z pewnymi zobowiązaniami:
  • zwycięzcy obu konkursów na poziomie magisterskim będą prezentować swoją pracę podczas Finału Konkursu,
  • wszyscy uczestnicy muszą wyrazić zgodę na to, by ich praca, jeżeli zostanie zakwalifikowana do Finału, oraz prezentacja przedstawiająca tę pracę były opublikowane na stronach uczelni,
  • autorzy najlepszych prac licencjackich/inżynierskich będą prezentować swoje prace podczas Finału Konkursu, a jakość prezentacji będzie również wpływała na ostateczny wynik,
Finał planujemy zorganizować w formie stacjonarnej, a jego zapis udostępnimy w internecie.

Prosimy, by wszyscy absolwenci, którzy chcą i mogą wziąć udział w konkursie zgłosili się wypełniając formularz (wymagane zalogowanie na koncie uwr.edu.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2022.