Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

czwartek, Sierpień 30, 2018
Rozpoczął się przewód doktorski Michała Różańskiego z rozprawą doktorską zatytułowaną 'Algorithmic Communication Problems in Wireless Networks' pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Jurdzińskiego.