Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

15 marca 1968 roku Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przyjęła uchwałę potępiającą represje wobec protestujących studentów. Był to jeden z nielicznych takich głosów środowiska akademickiego w Polsce i odbił się on szerokim echem (m. in. o uchwale mówiono w radiu Wolna Europa). Profesor Rzewuski, ówczesny dziekan Wydziału, został później zmuszony do ustąpienia. Wielu pracowników, w tym prof. Stanisław Hartman i prof. Edward Marczewski, musiało zrezygnować z pracy na Uniwersytecie Wrocławskim.Zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały Rady Wydziału oraz z protokołem posiedzenia Rady 15 marca 1968r.

Publikujemy także list, który wystosował prof. Hartman do swoich studentów po tym, jak został zwolniony z Uniwersytetu Wrocławskiego. List został zanotowany przez ówczesnego studenta drugiego roku matematyki, Zbigniewa J. Jurka, który wyjaśnia: List Profesora Hartmana został przekazany przez Profesora Edwarda Marczewskiego w dniu 25 listopada 1968r. studentom II roku matematyki na UWr. W czasie przerwy w wykładzie Profesora Marczewskiego treść listu została odczytana przez starostę naszego roku. Wielu z nas zanotowało sobie wówczas ten tekst.Na stronie Uniwersytetu można znaleźć kronikę wydarzeń Marca 1968 we Wrocławiu. Polecamy także wspomnienia Branleya Zeichnera, który w 1968 był studentem matematyki i którego spotkały wyjątkowo dotkliwe represje.