Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

wtorek, Wrzesień 12, 2017
Dziekan Wydziału serdecznie zapraszamy pracowników oraz studentów na seminarium wydziałowe, które odbędzie się w poniedziałek 18 września o godz. 14.00 (wyjątkowo w Instytucie Matematycznym, w audytorium im. Władysława Ślebodzińskiego). Prelegentką będzie Kate Juschenko (Northwestern University), ubiegłoroczna laureatka nagrody im. Kamila Duszenko , która wygłosi wykład pt. "Cycling amenable groups and soficity". Przed wykładem, o godz. 13.30, Dziekan zaprasza na kawę i ciasto (pokoj nr 311 w IM).

Abstract: I will give introduction to sofic groups and discuss a possible strategy towards finding a non-sofic group. I will show that if the Higman group were sofic, there would be a map from Z/pZ to itself, locally like an exponential map, satisfying a rather strong recurrence property. The approach to (non)-soficity is based on the study of sofic representations of amenable subgroups of a sofic group. This is joint work with Harald Helfgott.