Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

środa, luty 15, 2017

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w Zakładzie Teorii Informatyki i Baz Danych Instytutu Informatyki w ramach projektu OPUS 2016/21/B/ST6/01444 pt. W poszukiwaniu nowych logik komputerowych.

Wymagania:
  
 • stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy; preferowane doświadczenie naukowe w tematyce projektu 
 • dobra znajomość języka angielskiego
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
 • podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • CV z opisem dorobku naukowego, informacjami o wyróżnieniach, stypendiach, naukowych wyjazdach zagranicznych, udziale w konferencjach i szkołach naukowych, itp.
 • spis publikacji 
 • kwestionariusz osobowy 
 • kopię dyplomu doktorskiego 
 • list motywacyjny 
 • kontakty do 1-2 osób mogących udzielić referencji

Dokumenty przyjmowane będą w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław) w terminie do dnia 24 lutego 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku marca. Zgłoszenia w wersji elektronicznej prosimy wysyłać bezpośrednio do kierownika projektu, dr. hab. Emanuela Kierońskiego, e-mail: emanuel.kieronski@uwr.edu.pl. Wydział Matematyki i Informatyki nie odsyła złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Opis zadań: Oferta dotyczy pracy w projekcie OPUS NCN W poszukiwaniu nowych logik komputerowych" (2016/21/B/ST6/01444) kierowanym przez dr. hab. Emanuel Kierońskiego. Wybrany kandydat będzie uczestniczył w badaniach naukowych dotyczących rozstrzygalności i złożoności obliczeniowej logik motywowanych informatyką.

Warunki zatrudnienia: Wybrany kandydat zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres 24 miesięcy. Data rozpoczęcia: kwiecień 2017. Czas trwania umowy: 24 miesiące.

ZałącznikWielkość
PDF icon postdoc.pdf52.15 KB