Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Zasady rekrutacji 2022: Kandydaci na studia na kierunkach informatyka, ISIM, matematyka posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zdają egzamin.

Forma egzaminu: test pisemny. Przykład testu kwalifikacyjnego: zadania i odpowiedzi.

Zakres egzaminu: matematyka poziom polskiej szkoły średniej.