Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

wtorek, Wrzesień 6, 2016
Trwa przewód doktorski Bartosza Rybickiego, który napisał rozprawę doktorską pod kierunkiem dra hab. Jarosława Byrki.