Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Tradycyjne:

  • alfabetyczny (matematyczny, informatyczny)
  • rzeczowy (wg klasyfikacji AMS)
  • alfabetyczny czasopism (matematyczny, informatyczny)

Elektroniczne:

  • zdigitalizowany matematyczny katalog kartkowy
  • elektroniczny katalog informatyczny
  • zautomatyzowany system biblioteczny VTLS/Virtua (opracowanie, wypożyczanie)

Od 2009 roku biblioteka współuczestniczy w tworzeniu Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT), dzięki czemu ma możliwość pobierania gotowych opisów bibliograficznych oraz wprowadzania nowych rekordów bibliograficznych do wykorzystania przez inne polskie biblioteki naukowe i akademickie.