Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

poniedziałek, Sierpień 29, 2016
Trwa przewód doktorski Przemysława Gospodarczyka, który napisał rozprawę zatytułowaną Obniżanie stopnia i scalanie krzywych Béziera, ang. Degree reduction and merging of Bézier curves, pod kierunkiem dra hab. Pawła Woźnego.