Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

czwartek, Marzec 17, 2016
Otwarto przewód doktorski Tomasza Gogacza. Rozprawa doktorska zatytułowana jest: Fundamentalne wlasności teorii będących zbiorami Tuple Generating Dependencies i zwiqzki między tymi wlasnościami.