Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

poniedziałek, Listopad 30, 2015
Dokumenty dotyczące rozpoczętego przewodu doktorskiego mgra inż. Marcina Kardasa, który złożył rozprawę doktorską 'Szybkie i Energetycznie Efektywne Protokoły dla Radiowych Sieci Ad Hoc' napisaną pod kierunkiem dra hab. inż. Marka Klonowskiego.