Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

czwartek, Październik 8, 2015
Sniady

Prof. Piotr Śniady został Laureatem Nagrody NCN 2015 w kategorii Nauki Ścisłe i Techniczne, za osiągnięcie naukowe, na które składają się: liczne znaczące wyniki w teorii reprezentacji i probabilistyce nieprzemiennej oraz zbadanie struktur probabilistycznych w asymptotycznej teorii reprezentacji grup permutacji i ich zastosowanie w teorii algorytmów kwantowych. Piotr Śniady przez wiele lat był związany z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Na naszym Wydziale ukończył studia magisterskie, doktoranckie, a w 2013 roku uzyskał tytuł Profesora. Na Uniwersytecie Wrocławskim pracował do września 2014 roku. Aktualnie jest pracownikiem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskiej Akademii Nauk.

Celem badań prof. Śniadego jest znalezienie ukrytych struktur, które tłumaczyłyby otaczający nas świat; zarówno widzialny świat fizyczny, jak i niewidzialny świat matematycznych idei. Wskazówek, gdzie takie struktury mogą się znajdować, szuka przy użyciu kombinatoryki, teorii zajmującej się szeroko rozumianymi obiektami skończonymi (takimi jak grafy czy różnorakie diagramy) oraz ich zliczaniem. W ostatnich latach głównym przedmiotem badań prof. Śniadego jest teoria reprezentacji, która bada, w jaki sposób skończone zbiory symetrii mogą realizować się w konkretny, geometryczny sposób. Teoria ta jest przydatna wszędzie tam, gdzie występują bardzo symetryczne problemy: zarówno w matematyce, fizyce, jak i chemii kwantowej. Prof. Śniady ma nadzieję, że wyniki jego badań staną się przydatne, gdy ludzkość skonstruuje pierwsze komputery kwantowe, aby lepiej wykorzystać ich moc obliczeniową lub może na odwrót: by zrozumieć tkwiące w nich ograniczenia.