Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

wtorek, Wrzesień 22, 2015
Otwarto przewód doktorski Łukasza Stafiniaka. Rozprawa doktorska zatytułowana jest GADTs for Reconstruction of Invariants and Postconditions.