Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

poniedziałek, Wrzesień 21, 2015
Witkowski
Rozpoczął się przewód doktorski Piotra Witkowskiego, który napisał rozprawę zatytułowaną Complexity of Some Logics Extended with Monadic Datalog Programs pod kierunkiem prof. Witolda Charatonika.