Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

środa, Grudzień 10, 2014
Marek Materzok
Marek Materzok uzyskał stopień doktora za rozprawę doktorską Control Abstraction for Layered Continuations: Semantics, Types and Implementation uzyskaną w obszarze nauk ścisłych, w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie - informatyka.