Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1945-2015

Wrocławska szkoła matematyczna

Wrocławska szkoła matematyczna na wystawie "7 cudów Wrocławia"

Historia matematyki na UWr. od 1702 roku:

 • 1702

  Powstał w Akademii Leopoldyńskiej fakultet Filozofii z klasą Logiki oraz Fizyki i Metafizyki.

 • 1945

  Powstał Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii wspólny dla Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej.
  Dziekanem został prof. Hugo Steinhaus.

 • 1951

  Politechnika Wrocławska oddzieliła się i powstał Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • 1954

  Powstał Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.

 • 1995

  Wydział podzielił się: powstał Wydział Chemii oraz Wydział Matematyki i Fizyki.

 • 1996

  Wydział podzielił się: powstał Wydział Fizyki i Astronomii oraz Wydział Matematyki i Informatyki.
  Dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki został prof. Władysław Narkiewicz.

 • 1999 - 2002

  Dziekanem Wydziału jest prof. Ryszard Szwarc.

 • 2002 - 2005

  Dziekanem Wydziału jest prof. Ryszard Szekli.

 • 2005 - 2008

  Dziekanem Wydziału jest prof. Tomasz Rolski.

 • 2008-2016

  Dziekanem Wydziału jest prof. Piotr Biler.

 • 2016

  Dziekanem Wydziału został prof. Tomasz Jurdziński.