Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Habilitacja Barbary Majcher-Iwanow
PDF icon Majcher-Iwanow_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Macjher-Iwanow_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Majcher-Iwanow_habilitacja_nadani.pdf
PDF icon Majcher-Iwanow_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Majcher-Iwanow_habilitacja_recenzja_Idziak_UJ.pdf
PDF icon Majcher-Iwanow_habilitacja_recenzja_Zakrzewski_UW.pdf
PDF icon Majcher-Iwanow_habilitacja_recenzja_Adamowicz_IMPAN.pdf
Habilitacja Romana Wencla
PDF icon Wencel_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Wencel_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Wencel_habilitacja_nadanie.pdf
PDF icon Wencel_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Wencel_habilitacja_recenzja_Kasjan_UMK.pdf
PDF icon Wencel_habilitacja_recenzja_Nowak_UJ.pdf
PDF icon Wencel_habilitacja_recenzja_Idziak_UJ.pdf
Habilitacja Pawła Woźnego
PDF icon Woźny_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Woźny_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Woźny_habilitacja_nadanie.pdf
PDF icon Woźny_habilitacja_recenzja_Zgliczyński_UJ.pdf
PDF icon Woźny_habilitacja_recenzja_Szwarc_UWr.pdf
PDF icon Woźny_habilitacja_recenzja_Plaskota_UW.pdf
Habilitacja Łukasza Kaisera
PDF icon Kaiser_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Kaiser_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Kaiser_habilitacja_nadanie.pdf
PDF icon Kaiser_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Kaiser_habilitacja_recenzja_Bojańczyk_UW.pdf
PDF icon Kaiser_habilitacja_recenzja_Marcinkowski_UWr.pdf
PDF icon Kaiser_habilitacja_recenzja_Kozik_UJ.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Tomasza Terlikowskiego
PDF icon Terlikowski_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Terlikowski_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Terlikowski_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Terlikowski_habilitacja_odmowa.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Światosława Gala
PDF icon Gal_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Gal_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Gal_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Gal-recenzja prof. Krzysztof Pawałowski - UAM.pdf
PDF icon Gal-recenzja prof. Michael Kapovich-UC.pdf
PDF icon Gal-recenzja prof. Barbara Opozda-UJ.pdf
PDF icon Uchwała NR 20 - 2015 z dnia 16-06 w sprawie nadania Światosławowi Galowi stopnia doktora habilitowanego.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Artura Jeża
PDF icon Jeż_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Jeż_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Jeż_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Jeż_habilitacja_recenzja-prof. Czumaj_Warwick_Univ.pdf
PDF icon Jeż_habilitacja_recenzjaa-prof. Sankowski_UW.pdf
PDF icon Jeż_habilitacja_recenzja-prof. Schmidt_Goethe_Univ._Frankfurt_am_Main.pdf
PDF icon Jeż_habilitacja_nadanie_stopnia.pdf
PDF icon Jeż_habilitacja_wyróżnienie.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Dariusza Biernackiego
PDF icon Biernacki-wniosek.pdf
PDF icon Biernacki-autoreferat.pdf
PDF icon Biernacki-komisja.pdf
PDF icon Biernacki-uchwała.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Grzegorza Stachowiaka
PDF icon Stachowiak-habilitacja-wniosek.pdf
PDF icon Stachowiak-habilitacja-autoreferat.pdf
PDF icon Stachowiak-habilitacja-komisja.pdf
PDF icon Stachowiak-habilitacja-uchwała.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Mariusza Mirka
PDF icon Mirek_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Mirek_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Mirek_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Mirek_habilitacja_uchwała_nadanie_stopnia.pdf
PDF icon Mirek_habilitacja_uchwała_wyróżnienie_osiągnięcia_naukowego.pdf
Postępowanie habilitacyjne dr Katarzyny Paluch
PDF icon Paluch_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Paluch_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Paluch_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Paluch_habilitacja_uchwała .pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Piotra Borodulina-Nadziei
PDF icon Borodulin-Nadzieja_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Borodulin-Nadzieja_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Borodulin-Nadzieja_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Borodulin-Nadzieja_habilitacja_uchwała.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Piotra Wnuka-Lipińskiego
PDF icon Wnuk_Lipiński_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Wnuk-Lipiński_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Wnuk-Lipiński_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Wnuk-Lipiński_habilitacja_uchwała.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Jana Otopa
PDF icon Otop_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Otop_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Otop_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Otop_habilitacja_harmonogram.pdf
PDF icon Otop_habilitacja_uchwała.pdf
Postępowanie habilitacyjne dr Ganny Lytovej
PDF icon Lytova_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Lytova_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Lytova_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Lytova_habilitacja_harmonogram.pdf
PDF icon Lytova_habilitacja_uchwała.pdf
Postępowanie habilitacyjne dr Anny Wysoczańskiej-Kuli
PDF icon Wysoczańska-Kula_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Wysoczańska-Kula_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Wysoczańska-Kula_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Wysoczańska-Kula_habilitacja_uchwała.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra inż. Błażeja Wróbla
PDF icon Wrobel_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Wrobel_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Wrobel_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Wrobel_habilitacja_uchwala.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Jana Chorowskiego
PDF icon Chorowski_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Chorowski_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Chorowski_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Chorowski_habilitacja_uchwala.pdf