Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Faculty of Mathematics and Computer Science

+ | -| =

Mapa

Language

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Informacje o studiach

Program studiów

Aktualny program studiów obowiązuje studentów, którzy zaczęli studia w roku 2022. Programy archiwalne: program 2019-2020, 2017-2018. Zachęcamy do zapoznania się również z komentarzem do programu oraz informatorem dla studentów pierwszego roku.

Osoby do kontaktu i tutorzy

Tutorzy

Program kierunku ISIM zakłada samodzielne dostosowanie toku studiów do indywidualnych zainteresowań i możliwości studenta. Każdy ze studentów powinien więc regularnie kontaktować się z wybranym tutorem, który pomoże mu w wyborze zajęć i będzie wspierał jego rozwój naukowy na uczelni. Wybór dodatkowych przedmiotów (nieuwzględnionych w tabelach 1-5 programu studiów) powinien być uzgodniony z tutorem. Każdy student ISIMu jest zobowiązany co semestr do złożenia w dziekanacie w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia semestru listy zaliczanych przedmiotów podpisanej przez tutora.

 • Instytut Matematyczny
  - Jan Dymara www, email
  - Marcin Preisner www, email
 • Instytut Informatyki:
  - Krzysztof Loryś www, email
  - Dariusz Biernacki (dla studentów na 2 i 3 roku) www, email

Prodziekan ds. dydaktyki informatyki i ISIM-u

dr. Małgorzata Biernacka www, email

Dziekanat WMI

mgr Joanna Jędrzejkowska email

Opiekun kierunku

dr hab. Marcin Preisner www, email

Informacje organizacyjne

Organizacja poszczególnych zajęć na kierunku ISIM zależy od tego, w którym z instytutów wydziału się one odbywają. Oba instytuty posiadają swoją specyfikę. Poniżej przedstawiamy przyjęte w nich rozwiązania.
 

Plan zajęć

 • Instytut Matematyczny - plany na bieżacy rok akademicki (oba semestry):
  - semestr zimowy,
  - semestr letni.
 • Instytut Informatyki -
  Plan zajęć prowadzonych w Instytucie Informatyki jest umieszczony w Systemie zapisów. Dla wygody budowania indywidualnego planu przez studentów ISIM zawiera on również informację na temat zajęć matematycznych na tym kierunku.

Opisy i sylabusy przedmiotów

Zapisy na zajęcia

 • Instytut Matematyczny
  Link do rejestracji - wymaga zalogowania w USOS. Zawiera dokładne daty i godziny poszczególnych tur rejestracji od momentu, gdy informacje te zostaną ogłoszone. Wszystkie kluczowe informacje dotyczące zasad rejestracji na przedmioty są w pliku zawierającym m.in. przybliżony harmonogram rejestracji (pkt. 1) oraz korekty rejestracji (pkt. 5), tzn. zasady wypisów dyrektorskich oraz zasady zmiany poziomu przedmiotu z wersji rozszerzonej na standardową. Plik ten jest też dostępny ze strony ogłoszeń dyrekcji IM UWr.
 • Instytut Informatyki
  System Zapisów - zapisy na zajęcia w Instytucie Informatyki są w pełni zindywidualizowane i dlatego odbywają się poprzez dedykowany system. Zasady zapisywania się na zajęcia są opisane na stronie dla nowych studentów. System umożliwia również głosowanie, w czasie którego studenci deklarują zainteresowanie przedmiotami do prowadzenia w kolejnym roku akademickim, a także wybór prac dyplomowych oraz anonimową ocenę zajęć.

Sprawy bieżące

 • Instytut Matematyczny
  Na stronie ogłoszeń dyrekcji są formularze wszystkich standardowych podań obowiązujących w IM (wypełniane przez MS Forms, wymagane zalogowanie do Office365). Z punktu widzenia studentów ISIM istotne są następujące formularze:
  - Formularz A1 - Podanie o wypisanie z przedmiotu dla studentów studiów licencjackich (tzw. wypis dyrektorski)
  - Formularz B2 - Podanie o przepisanie z przedmiotu w wersji rozszerzonej na przedmiot w wersji standardowej
  - Formularz E - Zgłoszenie wyboru promotora i tematyki pracy dyplomowe
 • Instytut Informatyki
  - Wypisanie z przedmiotu dla studentów studiów licencjackich (tzw. wypis dyrektorski) wymaga kontaktu emailowego z dyrektorem Instytutu ds. dydaktycznych (dr hab. Jan Otop www, email)
  - Zgłoszenie wyboru promotora i tematyki pracy dyplomowej dokonuje się poprzez sekcję Prace dyplomowe Systemu Zapisów.

Konsultacje

Terminy konsultacji pracowników i doktorantów:

Sesja egzaminacyjna

 • Instytut Matematyczny
  Terminy egzaminów z przedmiotów obowiązkowych są ustalane centralnie i publikowane w połowie października na stronie ogłoszeń dyrekcji. Terminy pozostałych egzaminów są ustalane i publikowane przez wykładowcę.
 • Instytut Informatyki
  Terminy egzaminów są ustalane i podawane do wiadomości studentów przez wykładowców w sekcji Egzaminy Systemu Zapisów.

Jak znaleźć temat pracy i promotora?

Student ISIM może napisać swoją pracę dyplomową pod opieką pracownika Instytutu Matematycznego lub Instytutu Informatyki. Prace następnie są realizowane i oceniane zgodnie z zasadami przyjętymi odpowiednio dla studentow kierunku Matematyka i Informatyka.

Utartą praktyką w obu instytutach jest samodzielny wybór promotora przez studenta poprzez nawiązanie osobistego kontaktu i uzgodnienie z nim tematu pracy. W Instytucie Informatyki jest również możliwość wyboru promotora i tematu pracy w ramach regularnego przedmiotu Projekt dyplomowy, w ramach przedmiotów typu projekt, a także w ramach dostosowanych do poziomu studiów I stopnia seminariów

W każdym przypadku najlepiej zacząć od przeglądnięcie listy proponowanych tematów prac dyplomowych (tematy prac w IM, tematy prac w II) lub skontaktować się z wybranym pracownikiem (pracownicy IM, pracownicy II) i ustalić z nim nowy temat w czasie indywidualnych konsultacji (terminy konsultacji IM, terminy konsultacji II).

Procedura dyplomowania

 • Instytut Matematyczny
  Student ISIM przygotowujący pracę dyplomową pod kierunkiem pracownika IM powinien zgłosić wybór promotora oraz tematykę pracy dyplomowej na początku szóstego semestru na Formularzu E. Informacje na temat pisania prac w IM znajdują się na następującej stronie.
 • Instytut Informatyki
  Zgłoszenie wyboru promotora z Instytutu Informatyki, a także tematyki pracy dyplomowej dokonuje się poprzez sekcję Prace dyplomowe Systemu Zapisów. Dalsze informacje na temat prac dyplomowych, w tym opis możliwych rodzajów prac licencjackich, znajdują się na następującej stronie.

Gotowa do obrony praca powinna na co najmniej 7 dni przed obroną zostać wprowadzona do systemu APD.

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy na kierunku ISIM składa się z dwóch części: matematycznej oraz informatycznej.

Częścią matematyczną egzaminu ISIM jest egzamin dyplomowy na kierunku Matematyka. Część informatyczna egzaminu ISIM jest przeprowadzana wspólnie z egzaminem dyplomowym na kierunku Informatyka. Warunkiem zdania egzaminu dyplomowego na kierunku ISIM jest otrzymanie oceny przynajmniej  dostatecznej z obu części egzaminu.

Przydatne linki

Office 365 - oficjalne konto studenckie, poczta, Teams

USOSweb - wirtualny dziekanat, zapisy w IM (logowanie jak w Office 365)

System zapisów - zapisy w II (logowanie jak w Office 365)

Skos - system e-learningowy w II (logowanie jak w Office 365)

Kurs BHP - obowiązkowy kurs (logowanie jak w Office 365)

Moodle IM - system e-learningowy IM (logowanie do sieci IM)

Zapisy na w-f i lektoraty - ogólnouniwersytecki system zapisów (logowanie jak w Office 365)

Sylabusy - zbiorcze zestawienie

Wsparcie dla studentów