Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Faculty of Mathematics and Computer Science

+ | -| =

Mapa

Language

Thursday, March 25, 2021
MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
 • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
 • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
 • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
 • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.
Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
 • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
 • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)
W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST. Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl. Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie? To żadna przeszkoda! Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się na MOST, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS. MOST daje możliwość:
 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.
Koordynatorem do spraw studenckich jest obecnie Pani mgr Karolina Stasiak-Żygadło z Działu Nauczania (karolina.stasiak-zygadlo@uwr.edu.pl tel. +48713752255). Koordynatorem do spraw doktorantów jest Pani mgr Katarzyna Fret z Sekretariatu Szkoły Doktorskiej katarzyna.fret@uwr.edu.pl , tel. +48713752707.

Koordynatorami programu MOST naszym Wydziale w roku akademickim 2022/23 są:
 • dr hab. Wojciech Młotkowski - dla kierunku Matematyka (studia I, II stopnia) oraz dla Studiów Doktoranckich Matematyki, Studiów Doktoranckich Informatyki, Szkoły Doktorskiej.
 • dr Andrzej Łukaszewski - dla kierunku Informatyka (studia I, II stopnia) i ISIM.
 • dr hab. Paweł Lorek - dla kierunku Data Science (studia II stopnia).