Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Faculty of Mathematics and Computer Science

+ | -| =

Mapa

Language

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Informacje dla kandydatów

Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne (ISIM) to 3-letnie studia licencjackie prowadzone wspólnie przez Instytut Informatyki oraz Instytut Matematyczny. ISIM jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, umożliwiającym jednoczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności z informatyki i matematyki. Program zakłada samodzielne stworzenie ścieżki kształcenia odpowiadającej możliwościom poznawczym i zainteresowaniom studenta. Każdy student objęty jest zindywidualizowaną opieką tutorską mającą na celu wspieranie rozwoju naukowego, w tym pomoc w projektowaniu ścieżki edukacyjnej. Absolwenci tego kierunku będą specjalistami dysponującymi pogłębioną wiedzą i rozbudowanymi umiejętnościami z zakresu informatyki i matematyki, w tym umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Jest to kierunek dla elitarnej grupy co najwyżej trzydziestu wybitnych studentów. Laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej, Informatycznej Fizycznej oraz laureaci Olimpiady Lingwistyki Matematycznej są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego. Pozostałe wolne miejsca zostaną wypełnione zgodnie z postępowaniem kwalifikacyjnym.

Instytut Matematyczny
math.uni.wroc.pl (fot. Romuald Sołdek)

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki są prowadzone na najwyższym poziomie. Zarówno informatyka jak i matematyka zostały ocenione przez Polską Komisją Akredytacyjną jako wyróżniające. Ponadto oba kierunki zostały wyróżnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tytułem „Najlepszy kierunek studiów".

W trakcie studiów studenci kierunku ISIM zobowiązani są do zaliczenia podstawowych przedmiotów matematycznych i informatycznych. Część z tych zajęć przeznaczona jest wyłącznie dla studentów ISIMu, w pozostałych utworzone są specjalne grupy. Program studiów zakłada dużą swobodę w zaliczaniu dowolnych przedmiotów znajdujących się w ofercie obu instytutów. Umożliwia to każdemu studentowi, przy pomocy tutora, stworzenie indywidualnej ścieżki studiów.

Studenci kierunku ISIM już na pierwszym roku mogą otrzymać stypendia: naukowe Rektora, Młody Badacz oraz z wrocławskiego Studenckiego Programu Stypendialnego (nawet ok. 3000 zł miesięcznie).

Absolwenci Indywidualnych Studiów Informatyczno-Matematycznych będą mieli możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunkach matematyka i informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr oraz na innych czołowych uczelniach krajowych i zagranicznych. Absolwenci znajdą pracę w firmach IT, FinTech, instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, doradczych, leasingowych, centrach badawczych. Przykładowe firmy: Google, Microsoft, YouTube, Santander Bank Polska, Credit Suisse.

Zachęcamy do zapoznania się również z wywiadem w Gazecie Wyborczej oraz stronami dla kandydatów na informatykę i matematykę.

Instytut Matematyczny
ii.uni.wroc.pl (fot. Romuald Sołdek)

Rekrutacja

Rekrutacja

  • Opiekun kierunku: dr hab. Marcin Preisner www, email
  • Prodziekan ds. dydaktyki informatyki i ISIM-u: dr Małgorzata Biernacka www, email