Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Faculty of Mathematics and Computer Science

+ | -| =

Mapa

Language

Tuesday, April 18, 2023
We wtorek 25 kwietnia o godzinie 13.15 odbędzie się seminarium wydziałowe. Prelegentem będzie prof. Sławomir Solecki, który wygłosi wykład pt. Opisowa teoria mnogości i przekształcenia zachowujące miarę probabilistyczną. Przed wykładem zapraszamy na ciasto i kawę.

Wykład odbędzie się w sali 25 w Instytucie Informatyki.

Streszczenie: Celem wykładu będzie przedstawienie przykładu interakcji między opisową teorią mnogości i teorią ergodyczną. Sformułujemy twierdzenie należące do teorii ergodycznej, które odpowiada na pytanie Glasnera i Weissa i dotyczy domkniętych grup generowanych przez generyczne przekształcenia zachowujące miarę probabilistyczną. Opiszemy pojęcia, wyniki i metody pochodzące z opisowej teorii mnogości konieczne w dowodzie i sformułowaniu tego twierdzenia.