Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Faculty of Mathematics and Computer Science

+ | -| =

Mapa

Language

W trosce o wysoką jakość kształcenia, biorąc pod uwagę rozwijającą się dynamicznie, w ramach Procesu Bolońskiego, współpracę międzynarodową, na Uniwersytecie Wrocławskim został stworzony Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Dla realizacji zadań Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na szczeblu wydziału zostały powołane: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK) oraz Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK).

Raport samooceny kierunku ISIM

Raport samooceny kierunku informatyka

Informacja o ocenach programowych Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Akty prawa wewnętrznego

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia WMI

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia WMI

Wyniki analizy ankiet studenckich

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia opracował zbiorcze informacje o wynikach ankiet studenckich.

Rada Interesariuszy Zewnętrznych

Rada Wydziału powołała Radę Interesariuszy Zewnętrznych. .