Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Faculty of Mathematics and Computer Science

+ | -| =

Mapa

Language

Zarządzenie Rektora nr 56/2013

Student ma obowiązek sprawdzenia uzyskanych ocen na swoim koncie w USOSweb, po ogłoszeniu wyników oraz zgłaszania u prowadzącego zajęcia pisemnej reklamacji (podanie lub e-mail) co do uzyskanej oceny w USOSweb (lub jej braku), w terminie 3 dni roboczych.

Jednocześnie przypominamy o wnoszeniu opłat za powtarzane przedmioty (ostateczny termin mija 8 czerwca 2014 r.).