Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Faculty of Mathematics and Computer Science

+ | -| =

Mapa

Language


Informacja o naborze do klas siódmych w 2023 roku.

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Departament Edukacji Miasta Wrocław serdecznie zapraszają uzdolnionych matematycznie uczniów do uniwersyteckich klas siódmych o profilu matematyczno-informatycznym. Od 1 września 2023 roku planowane jest utworzenie klas matematyczno-informatycznych w Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Bobrza, www) oraz w Szkole Podstawowej nr 76 (ul. Wandy, www ).

Uczniowie zostaną zakwalifikowani do klas uniwersyteckich na podstawie wyników testu sprawdzającego kompetencje (zadania z poprzednich lat: 2018, 2019, 2021, 2022, 2023). Test oraz spotkanie organizacyjne z rodzicami odbędzie się 20 maja 2023r. o godz. 10 na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr (ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław, test - sala 25, spotkanie organizacyjne - sala 119). Więcej szczegółów w regulaminie . Osoby, które zamierzają podejść do procesu rekrutacji proszone są o zarejestrowanie się poprzez formularz .

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami uczniów o klasie uniwersyteckiej przyjętych w poprzednich edycjach (2018-2021): SP 3: www1, www2 oraz SP 76 www.Klasy uniwersyteckie są objęte patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego:
 • Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli szkolnych doświadczonych w pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie, których wychowankowie osiągają liczne sukcesy w konkursach matematycznych.
 • Realizowany jest autorski program nauczania matematyki, przy zwiększonej liczbie godzin zajęć.
 • Zajęcia z informatyki prowadzą nauczyciele szkolni pod merytoryczną opieką Uniwersytetu.
 • Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w Akademii Informatycznej prowadzonej przez studentów Instytutu Informatyki i przygotowywania się do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Juniorów.
 • Zorganizowane są kółka matematyczne przygotowujące do Olimpiady Matematycznej Juniorów oraz innych konkursów matematycznych.
 • Uczniowie mogą uczestniczyć w uniwersyteckich obozach matematyczno-informatycznych.

Sukcesy uczniów klas uniwersyteckich:

2019/2020
 • Reprezentacja Polski na EJOI 2020 (European Junior Olympiad in Informatics): I reprezentacja: Marek Muzyka (SP 3), II reprezentacja: Karol Łacina (SP 76) i Paulina Żeleźnik (SP 3)
 • Finał Olimpiady Informatycznej Juniorów (OIJ): SP 3 – 9 uczniów, SP 76 – 5 uczniów, pozostałe szkoły wrocławskie – 4 uczniów
 • Finał Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ): SP 3 – 5 uczniów (3 uczniów wyróżnionych), SP 76 – 1 uczeń (wyróżnienie), pozostałe szkoły wrocławskie – 1 uczeń
 • II etap OIJ: SP 3 – 15 uczniów, SP 76 – 11 uczniów, pozostałe szkoły wrocławskie – 17 uczniów
 • II etap OMJ: SP 3 – 22 uczniów, SP 76 – 12 uczniów,
2020/2021
 • Reprezentacja Polski na EJOI 2021 (European Junior Olympiad in Informatics): I reprezentacja: Karol Łacina (SP 76), II reprezentacja: Paulina Żeleźnik (SP 3)
 • Finał Olimpiady Informatycznej Juniorów (OIJ): SP 3 – 9 uczniów (5 laureatów), SP 76 – 11 uczniów (9 laureatów), pozostałe szkoły wrocławskie – 4 uczniów
 • Paulina Żeleźnik (SP 3) została finalistką (licealnej!) Olimpiady Informatycznej
 • Awans do III etapu Olimpiady Informatycznej Juniorów (OIJ): SP 3 – 12 uczniów, SP 76 – 14 uczniów, pozostałe szkoły wrocławskie – 6 uczniów
 • Finał Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ): SP 3 - 5 uczniów (w tym 4 laureatów), SP 76 - 2 uczniów (1 laureat), pozostałe szkoły wrocławskie 5 finalistów
 • II etap OIJ: SP 3 – 17 uczniów, SP 76 – 22 uczniów, pozostałe szkoły wrocławskie – 18 uczniów
 • II etap OMJ Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ): SP 3 – 16 uczniów, SP 76 – 18 uczniów,
2021/2022
 • Reprezentacja Polski na EJOI 2022 (European Junior Olympiad in Informatics): Alex Basałaj, Mateusz Jurach, Jan Myszka (SP 76), Magdalena Pawicka, Karol Żeleźnik (SP 3)
 • Finał Olimpiady Informatycznej Juniorów (OIJ): SP 3 – 9 uczniów (8 laureatów), SP 76 – 8 uczniów (6 laureatów), pozostałe szkoły wrocławskie – 9 uczniów
 • Finał Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ): SP 3 - 6 uczniów (w tym 3 laureatów), SP 76 - 3 uczniów (1 laureat), pozostałe szkoły wrocławskie 7 finalistów
Pozostałe sukcesy:
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariatach szkół SP 3 (71 798 68 48, sekretariat.sp003@wroclawskaedukacja.pl), SP 76 (71 798 68 64, sekretariat@sp76.wroclaw.pl) oraz u koordynatora projektu ze strony UWr prof. Dariusza Buraczewskiego (dariusz.buraczewski@uwr.edu.pl)