Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

czwartek, Kwiecień 17, 2014
Kamil

Kamil Duszenko, urodzony w 1986 roku, jest wybitnym matematykiem. Przez cztery lata był doktorantem Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Nauk Matematycznych
 w Uniwersytecie Wrocławskim, a niedawno rozpoczął pracę w Instytucie Matematycznym UWr. Przedstawił pracę doktorską, wysoko ocenioną przez recenzentów, której obronę uniemożliwiła mu choroba. Przed rokiem zachorował na białaczkę i od tej pory walczy z wyniszczającą chorobą. Help for Kamil!

Od połowy kwietnia zbieramy pieniądze na leczenie Kamila. Do tej pory udało się zgromadzić około 140 tys. zł. i jest to niemal połowa kwoty szacowanej wstępnie jako koszt kuracji.

Jesteśmy Państwu wdzięczni za wszelkie dotychczasowe wpłaty. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o dalsze wpłaty na konto:

45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA
koniecznie z dopiskiem KADUSZ

Darowiznę taką, w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu, można odliczyć od podstawy opodatkowania (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdof).


Kamil jest wszechstronnie uzdolniony, nie tylko matematycznie ale i muzycznie; jest świetnym pianistą. Jest zapalonym brydżystą i miłośnikiem górskich wspinaczek. 
Już jako uczeń XIV LO we Wrocławiu, wygrywając Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną, pokazał nieprzeciętny talent matematyczny. Jest laureatem nagrody im. Józefa Marcinkiewicza Polskiego Towarzystwa Matematycznego za najlepszą pracę studencką (2010).
 Ogromnie zaangażowany w badania naukowe w geometrii, teorii grup i w topologii
 (kierownik grantu NCN i wykonawca trzech innych grantów FNP i NCN), aktywnie działa w Komitecie Głównym Olimpiady Matematycznej, pracuje z uzdolnioną młodzieżą. Mimo młodego wieku jest dobrze znany w świecie specjalistów geometrycznej teorii grup i uczestniczy w prestiżowych konferencjach.

Zorganizowana jesienią 2013 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr
 szeroka akcja poszukiwania dawców szpiku kostnego nie doprowadziła niestety do przeszczepu szpiku dla Kamila.

Kamil choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną występującą najczęściej u dzieci. Niestety z powodu wieku Kamila (28 lat) NFZ odmówił finansowania drogich leków. Teraz potrzebne są niebagatelne fundusze na terapię (kilkaset tysięcy złotych), która może mu dać szansę przezwyciężenia ciężkiej choroby. Ponieważ pieniądze niezbędne na leczenie przekraczają kwotę możliwą do uzyskania z przekazywania 1% podatku i potrzebne są natychmiast, los Kamila zależy w największej mierze od Państwa szybkich bezpośrednich wpłat na podane wyżej konto.

Pomóżmy Kamilowi przezwyciężyć chorobę
  • Piotr Biler, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr
  • Dariusz Buraczewski, Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr
  • Michał Karoński, Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki
  • Rafał Latała, Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej
  • Wacław Marzantowicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego
  • Ludomir Newelski, Dyrektor Instytutu Matematycznego UWr.
  • Leszek Pacholski, Dyrektor Instytutu Informatyki UWr.
  • Feliks Przytycki, Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
  • Maciej Żylicz, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Przyjaciele i współpracownicy z Instytutu Matematycznego UWr.