Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Konkursy NCN

poniedziałek, 24 Listopad, 2014
NCN logo

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów PRELUDIUM 7 i SONATA 7. Wśród nagrodzonych projektów znalazły się dwa projekty młodych naukowców z Instytutu Matematycznego w konkursach:

  • PRELUDIUM 7: mgr Grzegorz Wojciech Jagiella, Definiowalna dynamika topologiczna i o-minimalność
  • SONATA 7: dr Jakub Gismatullin, Grupy definiowalne w ciałach z waluacją, definiowalny problem Knesera-Titsa oraz teorie metastabilne

Artur Jeż otrzymał stypendium MNiSW

wtorek, 7 Październik, 2014
Logo MNiSW

W IX edycji konkursu na stypendia naukowe dla młodych wybitnych naukowców minister nauki i szkolnictwa wyższego prof Lena Kolarska-Bobińska uhonorowała młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i mogących się pochwalić imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. Laureaci stypendium będą otrzymywali stypendium przez okres trzech lat. Wśród stypendystów znalazł się dr Artur Jeż, pracownik Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Międzynarodowy Kongres Matematyków w Seulu

niedziela, 15 Czerwiec, 2014
Seul ICM 2014
Międzynarodowy Kongres Matematyków odbędzie się w 2014 roku w Seulu. Międzynarodowy Kongres Matematyków jest to największa na świecie konferencja poświęcona matematyce, organizowana co cztery lata przez Międzynarodową Unię Matematyczną. Podczas ceremonii otwarcia wręczane są Medal Fieldsa, Nagroda Nevanlinny, Nagroda Gaussa i Medal Cherna. Inicjatorem pierwszego Kongresu był Henri Poincaré. Pierwszy kongres odbył się w 1897 roku, w Zurychu, a brało w nim udział 208 uczonych z 16 krajów. Jego organizatorami byli tak znamienici matematycy jak Felix Klein, Andriej Markow czy Magnus Gustaw Mittag-Leffler. Podczas kongresu w 1900 roku David Hilbert przedstawił swoją słynną listę 23 problemów. Na tegorocznym kongresie odczyty wygłoszą absolwenci Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. Izabella Łaba (University of British Columbia) oraz prof. Sławomir Solecki (University of Illinois).

Łukasz Jeż laureatem programu START 2014

piątek, 2 Maj, 2014
Laureaci START 2014

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 22. konkurs w programie START i wyłoniła 136 tegorocznych laureatów - młodych, wybitnych uczonych na starcie kariery naukowej. Każdy z nich otrzyma od Fundacji stypendium w wysokości 28 tys. zł. Stypendium to można przeznaczyć na dowolny cel.

Pośród laureatów znalazł się pracownik Instytutu Informatyki UWr. dr Łukasz Jeż.

Prof. Zbigniew Palmowski laureatem nagrody PTM im. Hugona Steinhausa

wtorek, 6 Maj, 2014
Palmowski
Zbigniew Palmowski z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa za cykl prac dotyczących zastosowania procesów Lévy'ego w ubezpieczeniach. Profesor Palmowski zajmuje się tzw.applied probability. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą zastosowań martyngałów, błądzeń losowych i procesów Lévy’ego w teorii ryzyka, teorii kolejek oraz w matematyce finansowej. Szczególne osiągnięcia są związane z szacowaniami prawdopodobieństw ruiny firm ubezpieczeniowych oraz optymalizacjami wypłat dywidend. Wręczenie Nagrody, nastąpi w Poznaniu podczas konferencji Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 września 2014.

Strony