Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Granty NCN przyznane

piątek, 13 Maj, 2016
NCN
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy na prowadzenie badań naukowych. Wśród wyróżnionych naukowców znaleźli się pracownicy Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W konkursie OPUS zakwalifikowano do finansowania następujące projekty W konkursie SONATA (dla osób rozpoczynających karierę naukową) wyróżniono

Stypendium Fundacji Nauki Polskiej Start

sobota, 7 Maj, 2016
Maciej Dołęga

Doktor Maciej Dołęga, pracownik Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, został laureatem stypendium Start przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendium przyznawane jest dla wybitnych młodych uczonych do 30 lat, którzy posiadają już uznany dorobek naukowy.

Dr Maciej Dołęga zajmuje się asymptotyczną teorią reprezentacji, oraz algebraiczną i enumeratywną kombinatoryką. Doktorat, napisany pod opieką prof. Piotra Śniadego, obronił w 2013 roku. W latach 2013-2015 przebywał na posadzie postdoca na Uniwersytecie Paris 7. Aktualnie, w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizuje staż na Uniwersytecie Poznańskim.

Jarosław Byrka laureatem konkursu Sonata Bis

wtorek, 2 luty, 2016
NCN
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 29 stycznia 2016 r. wyniki konkursu na projekty badawcze SONATA BIS 5. Finansowanie w wysokości 1494600 zł otrzyma m.in. projekt dra hab. Jarosława Byrki z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego zatytułowany 'Algorytmiczne podstawy optymalizacji sieci logistycznych'.

Wykład im. Władysława Orlicza wygłosi prof. Bożejko

poniedziałek, 9 Listopad, 2015
Orlicz

XXIII Wykład im. Władysława Orlicza zatytułowany "Każda symetryczna miara probabilistyczna na prostej jest uogólnionym rozkładem Gaussa", wygłosi prof. dr hab. Marek Bożejko z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład odbędzie się 4 grudnia 2015 roku o godz. 12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Najlepsze prace magisterskie z zastosowań matematyki

wtorek, 24 Listopad, 2015
PTM
Laureatami XLIX Konkursu Polskiego Towarzystwa Matematycznego Oddziału Wrocławskiego na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki w kategorii zastosowania matematyki w 2015 roku zostali studenci Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego:
  • Grzegorz Łoś (II nagroda), Zastosowanie błądzenia przypadkowego do testowania generatorów liczb pseudolosowych, opiekun naukowy: dr Paweł Lorek;
  • Tomasz Dąbrowski (III nagroda), Wykorzystanie metod symulacji Monte Carlo łańcuchów Markowa do implementacji bayesowskich modeli wyznaczania rezerw szkodowych w ubezpieczeniach, opiekun naukowy: prof. dr hab. Ryszard Szekli.
Ponadto wyróżnienie w konkursie zdobyły

Strony