Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Nagroda NCN dla Piotra Śniadego

czwartek, 8 Październik, 2015
Sniady

Prof. Piotr Śniady został Laureatem Nagrody NCN 2015 w kategorii Nauki Ścisłe i Techniczne, za osiągnięcie naukowe, na które składają się: liczne znaczące wyniki w teorii reprezentacji i probabilistyce nieprzemiennej oraz zbadanie struktur probabilistycznych w asymptotycznej teorii reprezentacji grup permutacji i ich zastosowanie w teorii algorytmów kwantowych. Piotr Śniady przez wiele lat był związany z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Na naszym Wydziale ukończył studia magisterskie, doktoranckie, a w 2013 roku uzyskał tytuł Profesora. Na Uniwersytecie Wrocławskim pracował do września 2014 roku. Aktualnie jest pracownikiem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskiej Akademii Nauk.

Stypendia MNiSW dla pracowników WMI UWr

środa, 23 Wrzesień, 2015
Logo MNiSW

Dwóch pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego: dr hab. Marcin Bieńkowski z Zakładu Optymalizacji Kombinatorycznej Instytutu Informatyki oraz dr Mariusz Mirek z Zakładu Analizy Funkcjonalnej Instytutu Matematycznego otrzyma stypendia od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyznawane są one wybitnym młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i posiadają imponujący dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Wszyscy laureaci otrzymają stypendia na 3 lata w wysokości 5 390 zł miesięcznie. Lista wszystkich stypendystów z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nagroda Premiera dla Błażeja Wróbla za rozprawę doktorską

czwartek, 13 Sierpień, 2015

Dr Błażej Wróbel, pracownik Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymał Nagrodę Premiera za rozprawę doktorską zatytułowaną "Wielowymiarowe mnożniki spektralne". Jego doktorat z analizy harmonicznej był realizowany w ramach umowy co-tutelle między Scuola Normale Superiore Pisa (Włochy) a Uniwersytetem Wrocławskim. Promotorami rozprawy byli profesor Fulvio Ricci ze Scuola Normale Superiore w Pizie i profesor Krzysztof Stempak z Politechniki Wrocławskiej. Aktualnie (2015-2016) odbywa staż post-doktorski na Uniwersytecie Mediolan-Bicoca.

Projekty NCN dla WMI UWr

czwartek, 14 Maj, 2015
NCN Logo

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8. Pracownicy Wydziału Matematyki i Informatyki UWr zdobyli finansowanie dla siedmiu nowych projektów naukowych na łączną kwotę niemal 2,8 mln zł.

W ramach panelu ST1 - matematyka, finansowanie otrzymają projekty prof. Ewy Damek (czwarte miejsce na liście dwunastu projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu OPUS 8) oraz dr Blażeja Wróbla (pierwsze miejsce w konkursie SONATA 8). Zaś w panelu ST6 - informatyka w konkursie OPUS 8 najlepiej spośród 50 zgłoszeń został oceniony wniosek dra Artura Jeża, a trzecie miejsce zajął wniosek prof. Witolda Charatonika; w konkursie SONATA 8 dr Jan Chorowski, Jakub Michaliszyn i Jan Otop zajęli całe podium.

Błażej Wróbel laureatem w konkursie o stypendium FNP

piątek, 1 Maj, 2015
FNP

Pracownik Instytutu Matematycznego UWr dr Błażej Wróbel został laureatem START 2015, programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Błażej Wróbel uzyskał stopień doktora nauk matematycznych w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach co-tutelle realizowanego wspólnie ze Scuola Normale Superiore, Pisa, za rozprawę pt. ’Wielowymiarowe mnożniki spektralne’. Warto przypomnieć, że niedawno Błażej Wróbel niedawno otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla Młodych Matematyków.

Strony