Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Międzynarodowy Kongres Matematyków w Seulu

niedziela, 15 Czerwiec, 2014
Seul ICM 2014
Międzynarodowy Kongres Matematyków odbędzie się w 2014 roku w Seulu. Międzynarodowy Kongres Matematyków jest to największa na świecie konferencja poświęcona matematyce, organizowana co cztery lata przez Międzynarodową Unię Matematyczną. Podczas ceremonii otwarcia wręczane są Medal Fieldsa, Nagroda Nevanlinny, Nagroda Gaussa i Medal Cherna. Inicjatorem pierwszego Kongresu był Henri Poincaré. Pierwszy kongres odbył się w 1897 roku, w Zurychu, a brało w nim udział 208 uczonych z 16 krajów. Jego organizatorami byli tak znamienici matematycy jak Felix Klein, Andriej Markow czy Magnus Gustaw Mittag-Leffler. Podczas kongresu w 1900 roku David Hilbert przedstawił swoją słynną listę 23 problemów. Na tegorocznym kongresie odczyty wygłoszą absolwenci Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. Izabella Łaba (University of British Columbia) oraz prof. Sławomir Solecki (University of Illinois).

Łukasz Jeż laureatem programu START 2014

piątek, 2 Maj, 2014
Laureaci START 2014

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 22. konkurs w programie START i wyłoniła 136 tegorocznych laureatów - młodych, wybitnych uczonych na starcie kariery naukowej. Każdy z nich otrzyma od Fundacji stypendium w wysokości 28 tys. zł. Stypendium to można przeznaczyć na dowolny cel.

Pośród laureatów znalazł się pracownik Instytutu Informatyki UWr. dr Łukasz Jeż.

Prof. Zbigniew Palmowski laureatem nagrody PTM im. Hugona Steinhausa

wtorek, 6 Maj, 2014
Palmowski
Zbigniew Palmowski z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa za cykl prac dotyczących zastosowania procesów Lévy'ego w ubezpieczeniach. Profesor Palmowski zajmuje się tzw.applied probability. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą zastosowań martyngałów, błądzeń losowych i procesów Lévy’ego w teorii ryzyka, teorii kolejek oraz w matematyce finansowej. Szczególne osiągnięcia są związane z szacowaniami prawdopodobieństw ruiny firm ubezpieczeniowych oraz optymalizacjami wypłat dywidend. Wręczenie Nagrody, nastąpi w Poznaniu podczas konferencji Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 września 2014.

Konkursy NCN: OPUS i PRELUDIUM rozstrzygnięte

sobota, 10 Maj, 2014
Kalendarz NCN 2014

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania: OPUS 6 – na projekty badawcze, PRELUDIUM 6 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Na listach są także pracownicy naszego Wydziału:

OPUS:

  • prof. Grzegorz Plebanek: 'Metody teorii mnogości w topologii i teorii przestrzeni Banacha', 203 560 zł
  • prof. Ryszard Szwarc: 'Istotna samosprzężoność macierzy Jacobiego na drzewach', 85 600 zł
  • dr Katarzyna Paluch: 'Efektywne algorytmy aproksymacyjne dla znajdowania optymalnej trasy komiwojażera i problemów pokrewnych', 207 240 zł

Dariusz Buraczewski otrzymał tytuł profesora z rąk Prezydenta RP

środa, 2 Kwiecień, 2014
Bronisław Komorowski nadał tytuły profesra
Prezydent Bronisław Komorowski 1 kwietnia nominował nowych profesorów. Wśród 35 naukowców jest też czterech doktorów habilitowanych z wrocławskich uczelni i instytutów naukowych. Pośród nich jest nasz kolega Dariusz Buraczewski z Instytutu Matematycznego, Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista od analizy funkcjonalnej, który właśnie został profesorem nauk matematycznych. Więcej informacji: wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,15725772,Czterech_nowych_profesorow_zwyczajnych_z_Wroclawia www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,766,prezydent-wreczyl-nominacje-profesorskie

Strony