Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Rozstrzygnięto konkursy na projekty naukowe NCN

czwartek, 19 Listopad, 2015
NCN logo
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy na prowadzenie badań naukowych ogłoszone w marcu 2015 r. Wśród laureatów znajdują się pracownicy i doktoranci Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W konkursach Opus i Preludium granty otrzymali

Nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

czwartek, 19 Listopad, 2015
Święto Uniwersytetu Wrocławskiego
Z okazji Święta Uniwersytetu Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał pracownikom Wydziału Matematyki i Informatyki nagrody za osiągnięcia organizacyjne, dydaktyczne i naukowe w 2014 roku:
  • nagrody naukowe otrzymali: dr hab. Artur Jeż, prof. Tomasz Jurdziński, dr Damian Osajda, prof. Grzegorz Plebanek, prof. Ryszard Szwarc, dr Anna Wysoczańska-Kula;
  • nagrodę dydaktyczną otrzymał mgr Tomasz Wierzbicki;
  • nagrody organizacyjne otrzymali: prof. Dariusz Buraczewski, dr Przemysława Kanarek, dr Przemysław Klusik, dr Jan Kraszewski, prof. Krzysztof Loryś.

Nagroda NCN dla Piotra Śniadego

czwartek, 8 Październik, 2015
Sniady

Prof. Piotr Śniady został Laureatem Nagrody NCN 2015 w kategorii Nauki Ścisłe i Techniczne, za osiągnięcie naukowe, na które składają się: liczne znaczące wyniki w teorii reprezentacji i probabilistyce nieprzemiennej oraz zbadanie struktur probabilistycznych w asymptotycznej teorii reprezentacji grup permutacji i ich zastosowanie w teorii algorytmów kwantowych. Piotr Śniady przez wiele lat był związany z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Na naszym Wydziale ukończył studia magisterskie, doktoranckie, a w 2013 roku uzyskał tytuł Profesora. Na Uniwersytecie Wrocławskim pracował do września 2014 roku. Aktualnie jest pracownikiem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskiej Akademii Nauk.

Stypendia MNiSW dla pracowników WMI UWr

środa, 23 Wrzesień, 2015
Logo MNiSW

Dwóch pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego: dr hab. Marcin Bieńkowski z Zakładu Optymalizacji Kombinatorycznej Instytutu Informatyki oraz dr Mariusz Mirek z Zakładu Analizy Funkcjonalnej Instytutu Matematycznego otrzyma stypendia od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyznawane są one wybitnym młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i posiadają imponujący dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Wszyscy laureaci otrzymają stypendia na 3 lata w wysokości 5 390 zł miesięcznie. Lista wszystkich stypendystów z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nagroda Premiera dla Błażeja Wróbla za rozprawę doktorską

czwartek, 13 Sierpień, 2015

Dr Błażej Wróbel, pracownik Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymał Nagrodę Premiera za rozprawę doktorską zatytułowaną "Wielowymiarowe mnożniki spektralne". Jego doktorat z analizy harmonicznej był realizowany w ramach umowy co-tutelle między Scuola Normale Superiore Pisa (Włochy) a Uniwersytetem Wrocławskim. Promotorami rozprawy byli profesor Fulvio Ricci ze Scuola Normale Superiore w Pizie i profesor Krzysztof Stempak z Politechniki Wrocławskiej. Aktualnie (2015-2016) odbywa staż post-doktorski na Uniwersytecie Mediolan-Bicoca.

Strony